Det luxembourgske kosttilskuddsfirmaet PM International saksøkte i fjor TV 2 for ærekrenkelser etter å ha blitt utsatt for kritisk journalistikk i programmet «Helsekontrollen».

PM reagerte særlig på beskrivelsen av selskapet som et «pyramideselskap» og på beskrivelsen av et av produktene deres som «sukkerpulver».

PM International ville ha en erstatning på 70 millioner kroner for tapte inntekter etter programmet, men Oslo tingrett sa nei og ga TV 2 fullt medhold.

I mai i år anket PM International saken til Borgarting lagmannsrett.

– PM International anker fordi de mener tingrettens dom er gal. Tingretten har tatt utgangspunkt i gal forståelse av vanlig norsk og av begrepet «pyramidevirksomhet», som de fleste lesere og tv-seere naturlig oppfatter som beskyldning om ulovlig virksomhet, sa advokat Per Danielsen til DN da.

Danielsen sa at retten bygger sin tolkningspraksis på en straffesak om hatkriminalitet, som han mener ikke har betydning for tolkningen på injurierettens område. Han mener at dette utgangspunktet fører til at resten av tolkningen blir gal – og «klart i strid med Menneskerettighetsdomstolens tolkningspraksis».

Nå har imidlertid ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett kommet til den slutningen, også etter å ha lest de forholdsvis omfattende prosesskrift etter anke og anketilsvar, at anken ikke kan føre frem, og at den nektes fremmet.

«Når det gjelder bruken av begrepet «pyramide», alene og i de sammenstillinger som er gjort i reportasjene, finner lagmannsretten det klart at disse hverken innebærer insinuasjoner eller beskyldninger om straffbare forhold, eller at de er ærekrenkende lest ut fra den kontekst de er fremsatt i», skriver retten.

I slutningen heter det også at PM International AG og Professional Marketing International Norge pålegges solidarisk å betale TV 2 as' Olav Sandnes', Marte Spurklands og Anders Myhres sakskostnader for lagmannsretten med 12.500 kroner.

Advokat Per Danielsen skriver i en e-post at han er overrasket over dommen.

– Umiddelbart lurer jeg på om det har skjedd en arbeidsulykke i lagmannsretten. Saken gjelder TV-innslag om PMs virksomhet, mens lagmannsretten skriver at de har «lest» reportasjene, altså noe annet enn det viktige tv-innslaget som er angrepet i saken. Man må jo se tv-innslaget for å kunne vurdere saken. Jeg vet lagmannsretten har mye å gjøre og har lange køer. Men her er det mulig at en gal saksbehandling har påvirket resultatet. Slik jeg kjenner min klient, regner jeg med at de vil anke avgjørelsen.

TV 2s advokat Jon Wessel-Aas sier det er bra at lagmannsretten setter en stopper for ytterligere ressursbruk.

- PM International har forgjeves kjørt saken først gjennom tre instanser, inkludert Høyesterett, i et forsøk på å få fjernet TV 2s reportasjer fra nett og nett-tv. Deretter har de på samme grunnlag krevd 50 millioner kroner i erstatning, men tapt i tingretten, sier han.

- Nå kan de aktuelle redaktører og journalister jobbe videre med hva lagmannsretten kaller journalistikk i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, i stedet for å bruke ytterligere tid i rettssalen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.