Leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag (NJ) sier mange vil trenge bistand i den pågående nedbemanningen i TV 2.

TV 2-ledelsens uttalte mål om å kutte 350 millioner kroner og 177 stillinger innen 2020, er den største i en norsk mediebedrift noen gang.

– Dette er en svært krevende situasjon, først og fremst for de ansatte og tillitsvalgte i TV 2, sier Spence.

– I en samlet runde er dette den desidert største nedbemanningen av redaksjonelle medarbeidere i en norsk mediebedrift noengang, sier NJ-advokat Ketil Heyerdahl. 

Alle får bistand

Advokatkollega Knut Skaslien og advokatfullmektig Karoline Ramdal er to av syv advokater NJ har i beredskap for å bistå ansatte i TV 2 som blir overtallige.

– Alle skal få den bistanden de trenger. Først og fremst handler det om at hver enkelt skal få vurdert sin sak. Det er snakk om enkeltmennesker og spørsmål om de må forlate jobben eller ikke, sier Spence.

Denne uken gjennomfører ledere og mellomledere i TV 2 330 samtaler med medarbeidere som har vært gjennom en omfattende kompetansekartlegging.

I en samlet runde er dette den desidert største nedbemanningen av redaksjonelle medarbeidere i en norsk mediebedrift noengang
Ketil Heyerdahl, advokat i Norsk Journalistlag

I disse samtalene får de ansatte vite om de er innplassert i TV 2s nye organisasjon. De som ikke er innplassert, kalles overtallige og får tilbud om en sluttavtale. En av dem som TV 2 mener skal ut, er reporter Ronnie Baraldsnes. Han har vært i TV 2 siden august 1992.

Fristen for å akseptere sluttavtale er fredag 27. januar.

Foreløpig er det uklart hvor mange som vil søke hjelp hos NJ, men da uken begynte lå det an til å bli i underkant av 50 overtallige.

Stor bunke

Klubbleder Henrikke Helland er en av dem som har fulgt nedbemanningsprosessen i TV 2 tettest siden i fjor. Hun har opplevd den siste uken som «emosjonelt krevende».

– For de ansatte som har fått negativ beskjed, så oppleves det som å få et slag i ansiktet fra ledelsen. De har valgt en uforutsigbar prosess med denne kompetansekartleggingen, og utvelgelsen er tatt ut ifra vilkårlige kriterier, hevder Helland.

Hun sier de er i full gang med å forberede sakene som skal presenteres for deres advokater i Norsk Journalistlag fredag.

– Vi har en stor bunke som skal vurderes juridisk. Det er ansatte fra både Bergen og Oslo, sier hun uten å ville utdype antallet.

NJ-klubbleder Henrikke Helland i TV 2 harfått beskjed om at hun ikke er overtallig.
NJ-klubbleder Henrikke Helland i TV 2 harfått beskjed om at hun ikke er overtallig. (Foto: Eivind Senneset)

Selv har Helland fått beskjed om at hun ikke er overtallig og dermed blitt «innplassert» i den nye organisasjonen – i motsetning til Parats klubbleder, Christine Mikkelsen, som fikk beskjed om at hun måtte gå fra kanalen.

Protester fra klubben

Advokat Knut Skaslien sier et av forholdene NJ vil vurdere, er bruken av såkalte utvalgskretser i nedbemanningsprosessen. 

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal se på hele virksomheten når han eller hun vurderer hvem det er aktuelt å si opp. I spesielle tilfeller kan man velge å se på mindre enheter, slik TV 2 har gjort.

– Klubben har underveis protestert mot kretsene, og vi vil vurdere om bruken av utvalgskretser står seg juridisk, sier Skaslien.

Det andre punktet NJs advokater vil konsentrere seg om, er hvordan ansiennitet er vektlagt i innplasseringen.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand har tidligere forklart at ny bemanning i TV 2 skal baseres på en helhetsvurdering av ansiennitet, sosiale forhold, alder, kjønn og kompetanse.

Bare et påskudd?

Ifølge Skaslien er utgangspunktet at ansiennitet skal gjelde ved nedbemanning.

– Vi må høre hvilke argumenter motparten har for å avvike dette prinsippet og foreta en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Skaslien.

Han er generelt skeptisk til kompetansekartlegging i forbindelse med nedbemanninger.

– Vi vet dessverre fra tidligere prosesser at arbeidsgiver ikke bruker slike verktøy for å øke medarbeidernes kompetanse, men for å finne et påskudd for å si dem opp, sier Knut Skaslien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.