Kan arbeidsgiver bruke private meldinger på Facebook Messenger i en konflikt som kan ende med at den ansatte som skrev meldingene mister jobben?

Spørsmålet reiser kompliserte juridiske spørsmål om epost, chatteprogrammer og privat kommunikasjon på arbeidsplassen.

– I utgangspunktet er det ikke rom for innsyn i kommunikasjon gjennom private kanaler, for eksempel Facebook Messenger, skriver partner Rune Opdahl i advokatfirmaet Wiersholm i en epost til DN.

– Norsk domstol har i en sak sagt at innsyn i gmailer som ble funnet på en jobblaptop var forbudt. Det kan likevel tenkes unntak der hvor arbeidsgiver har konkrete holdepunkter for at private kommunikasjonsverktøy har vært brukt til ulovligheter, skriver Opdahl.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og sier dagens norske regler først og fremst gjelder innsyn i informasjon på utstyr som arbeidsgiver har stilt til arbeidstagers rådighet, som for eksempel laptop, og på kontoer som arbeidsgiver har stilt til arbeidstagers rådighet, for eksempel Outlook og Skype.

Konflikt i Mastiff

DN er kjent med at tv-produksjonsselskapet Mastiff er i konflikt med en ansatt, der nettopp slike juridiske problemstillinger kan bli sentrale.

Underveis har selskapet brukt innhold fra private Messenger-meldinger mellom den ansatte og en venn.

Tv-produksjonsselskapet brukte meldingene i en prosess som kan ende med oppsigelse eller inngåelse av sluttavtale med den ansatte.

Selskapet mener at Messenger-tråden inneholder nedsettende utsagn om andre ansatte og ledere i Mastiff.

Den ansatte, som ikke vil kommentere saken, har bistand fra advokat Elin Nykaas i Norsk Journalistlag (NJ).

– Hvordan ser du på at arbeidsgiver bruker privat Messenger-kommunikasjon i prosessen mot den ansatte?

– Vi ønsker ikke å kommentere noe i denne saken. Vi vil først bli enige med arbeidsgiver om hva som er faktum og se om vi kan komme frem til en enighet om hvordan dette skal løses, sier Nykaas.

Kathrine Haldorsen i Mastiff.
Kathrine Haldorsen i Mastiff. (Foto: Mastiff)

Mastiff: Har ikke «foretatt innsyn»

Administrerende direktør Kathrine Haldorsen i Mastiff svarer på epost da DN spør hvordan selskapet forsvarer bruken av en privat Messenger-dialog.

– Jeg går ut fra at det er forståelse for at vi på prinsipielt grunnlag ikke kan kommentere detaljer i eventuelle personalsaker, heller ikke der hvor pressen stiller spørsmål basert på for oss anonyme kilder. Det kan være flere parter involvert i den enkelte personalsak, og som arbeidsgiver må vi ivareta hensynet til alle involverte. Det innebærer at vi heller ikke kan korrigere eventuell feilaktig eller misvisende informasjon, som pressen eventuelt har fått via lekkasjer, skriver Haldorsen.

– På generelt grunnlag kan jeg likevel si at Mastiff som arbeidsgiver aldri har foretatt innsyn i noen ansattes private kommunikasjon på Messenger eller andre tilsvarende tjenester. Det kommer vi heller aldri til å starte med, skriver hun.

Rune Opdahl i Wiersholm.
Rune Opdahl i Wiersholm.

Ikke innsyn i private kanaler

Advokat Opdahl i Wiersholm forklarer, på generelt grunnlag, at det ikke er forbudt å få tilgang til informasjon på annen måte, for eksempel gjennom å spørre vitner.

– Nedsettende utsagn om kolleger i private chatter er det neppe grunnlag for innsyn i. Hvis arbeidsgiver likevel har fått tak i informasjon, kan det likevel være mulig å bruke som bevis i en rettssak. Det finnes eksempler på at ulovlige innhentet bevis har vært tillatt brukt i oppsigelsessaker, selv om selskapet samtidig har fått bot fordi man egentlig ikke skulle ha hatt tilgang til informasjonen, skriver Opdahl i en epost.

Eva Jarbekk i Schjødt.
Eva Jarbekk i Schjødt. (Foto: Føyen Torkildsen)

Partner Eva Jarbekk i advokatfirmaet Schjødt mener arbeidsgiver bør være svært varsom med å gå inn i ansattes private kommunikasjonskanaler.

Også hun uttaler seg uten kjennskap til den konkrete saken i Mastiff.

– Kan arbeidsgiver, i en eventuell arbeidsrettssak, bruke informasjon som for eksempel er kommet frem ved at en annen ansatt har sett en dialog på en skjerm?

– Ja, det tror jeg de kan gjøre, fordi vi har fri bevisførsel i Norge og nær sagt uansett hvordan informasjon fremkommer, så kan en norsk dommer velge å ta hensyn til den. Men selv om noe kan brukes som bevis, så kan det jo være en krenkelse av privatlivets fred og erstatningsutløsende. Slike utsagn som dette har man dessuten ganske høy terskel for i Norge. Det skal være lov å være kritisk til sjefen sin og si det, sier Jarbekk.

Mastiff er del av den internasjonale tv-produksjonsgruppen Banijay og oppgir å ha 148 ansatte i Norge.

Ståle Winterkjær, nestleder for redaksjonsklubben i Mastiff, sier klubben ikke uttaler seg om personalsaker, sier Winterkjær.(Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: