NRK har varslet sine ansatte om at det trolig vil komme nedbemanning og omplasseringer neste år dersom det går som regjeringen vil, og fryser lisensen på 2014-nivå.

NRK hadde allerede varslet regjeringen om behov for å kutte kostnader på 65 millioner kroner før rikskringkasteren fikk vite at det trolig ikke blir noen lisensøkning i 2015. Med frys i lisensen må NRK kutte ytterligere 150 millioner kroner. I tillegg kommer økte pensjonskostnader på nær 100 millioner kroner. Tilsammen må NRK redusere kostnadene med 300 millioner.

– Vi arbeider løpende med organisasjonsutvikling, uavhengig av budsjettforslaget som er lagt frem, men dette er et så høyt tall at vi ikke kan belage oss på naturlig avgang alene. Vi ser for oss en bemanningsreduksjon på cirka 200 årsverk, det er det vi arbeider med for øyeblikket, sier jus- og personaldirektør Olav A. Nyhus i NRK.

Trolig vil det bli behov for å nedbemanne med over 100 medarbeidere utover naturlig avgang.

– Det er naturligvis ikke lett. Det er ingen i NRK som ikke gjør et meningsfylt arbeid i den virksomheten vi driver med i dag. Det er vårt soleklare mål å skjerme tilbudet til publikum i størst mulig grad, og lete etter de områdene som i minst mulig grad vil ha innvirkning på tilbudet, sier Nyhus.

Har kuttet 200 mill

NRK hadde i 2013 lønnskostnader på 2,52 milliarder kroner, 60 prosent av de samlede kostnadene. I 2013 hadde rikskringkasteren i snitt 3693 medarbeidere. Dette er i år redusert med 130. NRK har de siste årene hatt et løpende hverdagssparingsprogram, som siden 2010 skal ha kuttet kostnadene med 200 millioner kroner. Men totalkostnadene øker likevel. Siden 2009 har pensjonskostnadene alene økt med 31 prosent.

«Krevende»

Leder av NRKs journalistklubb (NRKJ), Sidsel Avlund, håper budsjettforhandlingene vil føre til en økning i lisensen.

– 2015 blir helt opplagt et tøft og krevende år for NRK hvis vi ikke får noen økning i lisensen. Da må vi være forberedt på store kutt, sier Avlund.

– Vi skal ha en tett dialog med ledelsen fremover, og hvis det blir nedbemanninger og sluttpakker så er vi opptatt av at pakkene blir gode nok slik at vi får til en frivillig nedbemanning, sier Avlund.

NRKs styre møtes 19. desember for å vedta neste års budsjett. Da vil det også være avklart om NRK-lisensen blir fryst, og isåfall må NRK styret også ta stilling til en omfattende nedskjæring for å redusere kostnadene.

– Når vi går inn i denne prosessen er vi opptatt av at vi vil ha god dialog med de ansattes organisasjoner, og at vi har en så ryddig prosess som mulig, sier personaldirektør Olav A. Nyhus.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.