Kulturdepartementets plan var å ta stilling til TV 2s søknad om statsstøtte og status som kommersiell allmennkringkaster senest i desember.

Departementet opplyste om denne tidsplanen juni, i forbindelse med utlysningen av en avtale som kan gi TV 2 inntil 135 millioner kroner i årlig støtte. Gjennom hele avtaleperioden på fem år kan det gi TV 2 ekstrainntekter på inntil 675 millioner kroner.

I bytte skal TV 2 levere nyheter fra en hovedredaksjon utenfor Oslo, samt norsk drama og programmer for barn og unge.

I forhandlingene med TV 2 har det imidlertid dukket opp en rekke spørsmål, som departementet krever svar på før det kan bli noen avtale.

Det bekrefter statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet.

– Hvilken tidshorisont har departementet for signering av en tv-avtale med TV 2?

– Departementet behandler nå TV 2s søknad, og det er ikke sannsynlig at et vedtak om tildeling vil treffes før jul. Årsaken til dette er at departementet har funnet det nødvendig å be TV 2 om å avklare en del forhold i søknaden, blant annet for å sikre at en tildeling vil være i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte og at kunngjøringens krav til lokalisering bli oppfylt. Vi tar sikte på at et vedtak kan treffes så raskt som mulig, skriver Fredriksen i en epost til DN.

Aksepterer ikke inntektsfordelingen

For å motta støtte fra staten må TV 2 dokumentere at nyheter og allmennkringkasting er et underskuddsforetak, og sette opp et regnskap som viser inntekter og utgifter knyttet til oppdraget fra staten.

TV 2 redegjør i et eget dokument for hvordan allmennkringkastingsoppdraget regnskapsmessig skal skilles fra TV 2s øvrige virksomhet.

Her skriver TV 2 at «som fordelingsnøkkel for reklameinntektene benyttes seing i målgruppen P20-49, fordi dette er den målgruppen som annonsørene primært etterspør. Inntektene fordeles først på kanal, og deretter på de ulike programområdene.»

Nettavisen Kampanje omtalte forholdet tidligere i høst.

Nå bekrefter Kulturdepartementet at regnemåten er blant spørsmålene som fortsatt diskuteres.

Bård Folke Fredriksen.
Bård Folke Fredriksen. (Foto: Kristine Nyborg)

– Har Kulturdepartementet akseptert denne fordelingen av reklameinntekter knyttet til nyhetene?

– Nei, dette er noe vi ser på, og vi har bedt TV 2 om å klargjøre hvorfor seing i målgruppen P20-49 skal benyttes, skriver Bård Folke Fredriksen.

– Hvordan vil denne måten å fordele reklameinntekter til nyhetene slå ut på totalregnskapet for allmennkringkastingsoppdraget?

– Jeg kan ikke kommentere hvordan dette vil slå ut, men det er klart at totalregnskapet for allmennkringkastingsoppdraget vil kunne variere ut ifra hvilken seergruppe som legges til grunn, skriver Folke Fredriksen.

Færre unge ser på nyheter

TV 2 oppgir i sin søknad til Kulturdepartementet et forventet samlet underskudd for allmennkringkastingsoppdraget, basert på en prognose for 2018.

Noe av underskuddet knyttes til oppfyllelse av tildelingskriteriene, noe til kravet om lokalisering utenfor Oslo. Men de faktiske tallene er sladdet i den versjonen Kulturdepartementet har gitt innsyn i.

Det som er kjent, er at TV 2 selger reklame til annonsørene basert på hvor mange tv-seere eldre enn 12 år som ser de ulike reklamefilmene som sendes mellom TV 2s programmer.

TV 2s nyhetssendinger klokken 18.30 og 21 på hovedkanalen er den aller viktigste delen av allmennkringkastingsoppdraget.

Men ifølge ferske tall fra mediebyrået Group M er bare hver femte seer på TV 2s nyhetssendinger klokken 18.30 i den kommersielt attraktive målgruppen mellom 20–49 år.

For hovedsendingen klokken 21 er andelen litt høyere. Her var hver tredje seer mellom 20 og 49 år.

Hvis TV 2 får gjennomslag for sin fordelingsnøkkel kan det innebære at to tredjedeler av reklameinntektene rundt nyhetene på hovedkanalen ikke blir regnet med i allmennkringkastingsregnskapet.

Sjonglering?

TV 2s hardeste konkurrent i reklamemarkedet er Discovery Networks, med kanaler som TVNorge, Discovery, Fem, Max og Vox.

TVNorge la ned sine nyhetssendinger i Norge høsten 2009. Discovery har ved flere anledninger vært sterkt kritisk til at konkurrenten skal få statsstøtte.

– For oss fremstår dette som regnskapsteknisk sjonglering for å synliggjøre at allmennkringkastingsoppdraget er et underskuddsoppdrag, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery om å regne med bare reklameinntekter fra seere mellom 20 og 49 år.

Kommenterer ikke dialogen

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand ønsker ikke å svare på hvordan Kulturdepartementet stiller seg til TV 2s fordeling av reklameinntektene i det regnskapsmessige skillet.

– Det er viktig for både TV 2 og staten å ha forutsigbarhet i en ny avtale. Det er derfor ingen dramatikk i at Kulturdepartementet bruker tid på å gjøre de nødvendige avklaringene, og vi svarer på alle spørsmål de måtte ha. For øvrig kommenterer vi ikke dialogen med departementet, skriver Willand i en epost.(Vilkår)

Slik har Høyre taklet upassende sms-er til unge politikere
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim stilte spørsmål om seksuell trakassering i politikken da statsminister Erna Solberg holdt oppsummerende pressekonferanse før jul. Slik svarte statsministeren.
02:01
Publisert: