TV 2 er pådriver for å endre dagens ordning med NRK-lisens, slik at også den kommersielle tv-kanalen kan få en del av kaka. Flere modeller gjør det mulig å øke de samlede inntektene uten at de som betaler lisens i dag, trenger å betale noe mer i morgen.

I