Ifølge TV 2 har en ansatt bestilt verdifullt utstyr til privat bruk og latt arbeidsgiveren betale fakturaene. Mot slutten av forrige uke fattet TV 2 mistanke mot mannen, etter at varsellampene blinket under en intern rutinekontroll.

Etter en samtale med mannen, valgte TV 2 onsdag å gå til politianmeldelse. Han ble pågrepet i Bergen sentrum onsdag klokken 13.30.

– Vi fikk overlevert anmeldelse fra TV 2. Etter en rask gjennomgåelse fant vi at det var grunnlag for å sikte og pågripe denne mannen, sier politiadvokat Anders Hoff til DN.

Den ansatte er siktet for grovt underslag av verdier opp mot 15 millioner kroner.

Det var Bergens Tidende som meldte om saken først torsdag.

Mannens forsvarer er Erik Ulvesæter, advokat og partner i advokatfirmaet Elden.

Han bekreftet torsdag ettermiddag at den TV 2-ansatte erkjenner de faktiske forholdene i anmeldelsen.

– Siktede erkjenner de faktiske forhold som er grunnlag for den omtalte anmeldelse, og etterfølgende siktelse. Siktede bidrar til opplysning av saken. I hvilken grad det er tale om forhold som utgjør underslag, som siktelsen nå gjelder, gjenstår å avklare.

Utstyr verdt millioner

Politiet jobber ut fra at det er mannen selv som har bestilt utstyret han har tatt i bruk privat, mens regningen altså endte opp hos TV 2. Mannen har i følge offentlige registre eierandeler i andre selskaper, disse er sentrale i etterforskningen.

Utstyret har ifølge politiadvokaten betydelige verdier.

– Det er snakk om dyre gjenstander som enkeltvis kan koste mellom én og to millioner kroner. Derfor var det svært viktig for oss å agere raskt, sier Hoff.

Like etter pågripelsen slo politiet til på flere adresser tilknyttet mannen i Bergen.

– Det er snakk om en betydelig mengde av ulike typer utstyr som er lokalisert og identifisert. Nå jobber vi bredt med å identifisere hva som er gjenstand for underslaget, hvor langt tilbake i tid dette har foregått og hvilket konkrete gjenstander dette gjelder. Videre prøver vi å lokalisere alt utstyret, sier Hoff.

Nye beslag torsdag

Politiet skal etter at siktelsen ble tatt ut ha beslaglagt teknisk utstyr av stor verdi. Torsdag ettermiddag ble det tatt nye beslag fra et næringslokale utenfor Bergen.

Mannen satt fremdeles pågrepet torsdag ettermiddag, og politiet skulle i løpet av torsdag kveld ta en beslutning om varetektsfengsling.

– Vi må gjøre en vurdering senere i dag om hvor langt vi har kommet, og om etterforskningen krever at han fengsles, sier Hoff.

– Er det andre involvert i saken?

– Gitt omfanget av gjenstander som er omfattet av underslaget, kan vi ikke utelukke at andre har vært involvert, sier Hoff.

– Vanskelig sak

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier til DN at saken ble oppdaget gjennom vanlige kontrollrutiner i TV 2.

– Disse rutinene oppdaget at en medarbeider i stort omfang har bestilt utstyr til privat bruk, som han lot TV 2 betale for, sier Willand til DN.

– Hva slags type utstyr er det snakk om?

– Dette er en sak som nå er blitt en politietterforskning, så det er vanskelig for meg å gå i detalj om det, sier Willand.

Hun bekrefter at det skal være snakk om en sum på opp mot 15 millioner kroner.

– Da vi fikk mistanke om dette, gjennomførte vi en samtale med vår medarbeider og fikk en forklaring. Basert på den informasjonen vi da hadde, valgte vi å gå til anmeldelse, sier Willand.

– Hvordan følger dere opp saken?

– Først og fremst vil jeg si at dette selvfølgelig er vanskelig for medarbeideren som er involvert og en vanskelig sak for TV 2. Nå er det en politisak, og vi vil følge opp så godt vi kan innenfor de rammene vi har, sier Willand.

Mannen er suspendert fra sin stilling.

Ifølge TV 2 har forholdene som ligger til grunn for anmeldelsen hovedsakelig skjedd i 2017 og 2018, men også i 2015 og 2016. TV 2 er i ferd med å undersøke også tidligere år for å se om omfanget kan være enda større.(Vilkår)

– Vi må jo huske på at da jeg gikk på folkeskolen var de fleste mødre hjemmeværende
Petter Stordalen, Stein Erik Hagen, Knut Hartvig Johannson og Maria Moræus Hanssen deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
02:46
Publisert: