Det kommer frem i en hasteinnkallelse sendt ut til styreformann Tomas Brunegård og nestleder Kristin Aase i Mentor Medier fredag ettermiddag, som DN har fått se.

«Det bestemte emnet er konsernsjefs mistillit mot sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land, det eneste selskapet konsernet har vedtektsmessige forpliktelser overfor. Som aksjonærer er det blant annet ønskelig med innsikt i risikovurderingen som ligger til grunn (omdømmemessig, markedsmessig, m.m.) for denne beslutningen», heter det i innkallingen.

Innkallingen er signert av fem selskaper som har en samlet eierandel på rundt 15 prosent, blant annet redaksjonsklubben i Vårt Land.

De ber om at møtet gjennomføres onsdag 21. mars, dagen før det skal avholdes styremøte om saken i konsernet.

«Naturlig å vurdere tilliten til konsernstyret»

«Til behandling og votering bes følgende vedtak formidlet: - Redegjørelse for vurderingene rundt konsernstyrets og konsernsjefs uttrykte mistillit mot Vårt Lands sjefredaktør, og eventuell avklaring av eieres tillit til sittende konsernstyre og konsernstyreleder», heter det videre.

Blant selskapene som har signert innkallingen er Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon ved styreleder Silje Kvamme Bjørndal, som også leder representantskapet, et høringsorgan for ledelsen i Vårt Land.

– Vi ønsker en redegjørelse for situasjonen, og spesielt innsikt i risikovurderingene som er gjort i forbindelse med mistilliten som er uttrykt fra konsernlederen og styremedlemmene. Det blir også naturlig å vurdere eiernes tillit til konsernstyret og dets leder, sier Bjørndal til DN.

Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon eier 5,58 prosent av selskapet.

De andre eierselskapene som har signert er Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), Redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

Harde fronter

Nyheten om steile fronter i mediekonsernet Mentor Medier kom frem torsdag, da sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen bekreftet overfor DN at hun ikke lenger har tillit fra styreleder Per Magne Tveiten, som også er konsernsjef i moderselskapet Mentor Medier.

Mathisen holdt et allmøte om dette i redaksjonen i Vårt Land torsdag.

Bak mistilliten fra styrelederen ligger det en langvarig konflikt mellom ledelsen i Vårt Land og ledelsen i andre selskaper under Mentor Medier-konsernet.

Syv direktører skrev i fjor høst et brev til eierne og styremedlemmene i Mentor der de varslet om manglende samarbeidsvilje fra den øverste ledelsen i Vårt Land, altså Åshild Mathisen.

De uttrykte i brevet bekymring for konsernets utvikling som følge av den alvorlige situasjonen.

«Vi vil advare mot å se de prosesser som har foregått de siste månedene som bare en personkonflikt mellom øverste leder av Mentor Medier og øverste leder av Vårt Land. Vår opplevelse er at det handler om ulike syn på hva det innebærer å ha et mediekonsern som deler kunnskap, erfaringer og systemer. I dette opplever vi at vi andre står samlet, men at Vårt Lands administrasjon ikke ønsker et samarbeid,» skriver de syv lederne.

«Trist for avisen»

Saken skapte sterke reaksjoner innad i Vårt Land.

Leder for redaksjonsklubben, Ane Bamle Tjellaug omtalte saken som trist for avisen. Hun fortalte DN at de ansatte ble svært overrasket over mistilliten fra styret, og samarbeidsproblemene med Vårt Land og resten av konsernet.

– Dette kommer ut av det blå, sier hun.

Bjørndal i representantskapet sa at nyheten om mistilliten til Mathisen kom som lyn fra klar himmel, og uttrykte overfor DN tilfredshet med Mathisens arbeid i avisen.

Redaksjonen i Vårt Land er til stede under representantskapets møter. Bjørndal har ikke mottatt signaler om uro fra redaksjonelt holdt.

– Dette må komme fra konsernledelsen alene. Det har ikke kommet noen signaler om uro eller misnøye fra dem som jobber med og rundt sjefredaktøren, sier Bjørndal.

Hun varslet torsdag at representantskapet ville komme til bunns i mistilliten, og ville ta det opp direkte med styreleder Tveiten.

Kort tid etter at DN omtalte saken torsdag ettermiddag, ringte Mathisens tidligere sjef, KrF-leder Knut Arild Hareide uoppfordret til DN for å gi sin støtte til sin tidligere medarbeider.

Hareide kjenner Mathisen fra hennes tid som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet.

– Om hun går er det vanskelig å si at avisen ikke vil bli svekket, sier Hareide.

Også Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik gikk offentlig ut med støtte til Mathisen – utelukkende basert på hennes innsats for avisen.

– Om du spør om jeg er venn med henne i den forstand at jeg blir invitert på bursdager og 17. mai-feiringer hos henne, er svaret på det nei, fortalte Tajik til DN fredag. (Vilkår)