Det melder Mentor Medier i en pressemelding fredag ettermiddag. Gjøsund har til nå vært redaktør for religion- og debattseksjonen i Vårt Land.

– Først vil jeg si at dette er en vond og vanskelig dag for avisen og oss som jobber her. De fleste av oss, meg selv inkludert, har hatt full tillit til Mathisen. Vi håpet i det lengste at vi skulle unngå dette resultatet, sier Gjøsund til DN.

Fått forsikringer fra ledelsen

– Når dette er situasjonen har jeg sagt ja til å bli konstituert, og forsikret om at det ikke vil bli gjort dramatiske endringer i løpet av perioden jeg er konstituert. Konsernsjef Per Magne Tveiten har sagt at redaktørplakaten selvfølgelig vil bli respektert, sier han.

– Hadde du noen kvaler mot å takke ja med tanke på Mathisens sorti?

– Selvfølgelig var det en vanskelig avgjørelse. For meg var det viktig at jeg hadde full støtte i ledergruppen her i avisen før jeg tok det ansvaret. Jeg opplever støtte fra medlemmene av redaktørkollegiet jeg har vært i kontakt med, sier Gjøsund.

Konsernsjef avviser redaksjonell konflikt

– Styret i Vårt Land har besluttet å avslutte arbeidsforholdet med publisher i Vårt Land, Åshild Mathisen. Hun fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Avslutningen av arbeidsforholdet skyldes ulike syn på samarbeidsrelasjoner og styringsprinsipper, heter det fra Mentor Medier i pressemeldingen.

Samtidig gir konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor en uttalelse om sjefredaktør Åshild Mathisens avgang.

– Åshild Mathisen har i sine to år som redaktør bidratt sterkt til en omstilling av Vårt Land. Hun har vært en markant avisleder som har tydeliggjort avisens profil. Jeg vil understreke at den situasjonen som har oppstått ikke handler om den redaksjonelle profilen i Vårt Land, sier styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.

Konsernet skriver videre at de vil starte prosessen med å rekruttere en ny sjefredaktør og administrerende direktør til Vårt Land så raskt som mulig.

Ansatte reagerte med sjokk og vantro

Klubbleder Ane Bamle Tjellaug sier til DN at nyheten om Åshild Mathisens avgang kom som et sjokk på de redaksjonelle medarbeiderne i Vårt Land.

Mathisen holdt allmøte om sin avgang i redaksjonen kl. 11.

De etterlyser svar fra konsernstyret og -ledelsen om hvorfor de har gjort som de har gjort.

– Vi er lei oss for at denne konflikten endte her. Vi lurer på hva som egentlig har skjedd, hvorfor sjefen vår har fått sparken. Det har vi ikke fått noe godt svar på, sier Tjellaug.

Hun har den siste tiden ved gjentatte anledninger understreket at Mathisen har hatt klubbens tillit, og fremhever at det er et dårlig tidspunkt å bytte sjefredaktør på nå.

– Åshild har vært tydelig på hva hun vil med Vårt Land, og har bare så vidt begynt prosjektet sitt. Jeg kan vanskelig tenke meg at dette ganger avisprosjektet Vårt Land, sier Tjellaug.

Hun uttrykket støtte til Mathisens midlertidige arvtager, på bakgrunn av at hun oppfatter Gjøsund som en som støtter Mathisens prosjekt.

Hva som skjer på lang sikt, er klubben usikker på. Usikre er de også på tilliten de har til konsernstyret. Klubben var en av eiergruppene som signerte kravet om ekstraordinær generalforsamling fredag 16. mars.

Nå skal de bruke tiden frem mot generalforsamlingen 16. april til å finne ut av det.

– Vi har ikke avklart vår tillit til konsernstyret, sier Tjellaug.

DN vet at den kommersielle fagforeningen i Vårt Land, Parat, har sendt ut et brev til de største aksjonærene og styret i Mentor Medier om konsekvenser for avisens kommersielle drift dersom Mathisen skulle sparkes.

Fredag sendte Parat og journalistklubben i Vårt Land ut en pressemelding der de reagerer med sinne og vantro på Mathisens avskjed.(Vilkår)