Saken oppdateres. I en tidligere versjon refererte DN til Vårt Land, som skrev at Mathisen hadde sagt opp sin stilling og fratrer umiddelbart. Dette stemmer ikke.

Temperaturen i maktkampen i Mentor Medier, som eier avisene Vårt Land og Dagsavisen, ble skrudd opp flere hakk på et styremøte som varte hele torsdag.

Umiddelbart etter møtet fikk sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen i Vårt Land beskjed om å innfinne seg til et drøftelsesmøte med sin styreleder Per Magne Tveiten klokken ti fredag morgen.

Tema var oppsigelse av hennes arbeidsforhold.

Åshild Mathisen bekrefter fredag at hun har fått beskjed om at styret i Vårt Land vil møtes umiddelbart for å si henne opp med umiddelbar virkning.

– Jeg er helt knust. På vegne av leserne som ønsket dette prosjektet, og ikke minst de ansatte - som har jobbet knallhardt med å få til fornyelsen. Og jeg er stolt, for det klarte vi på så kort tid! Vi satte Vårt Land på kartet og tok en helt ny posisjon i offentligheten. Det var nå vi skulle begynne å høste av alt arbeidet, og vi hadde så mange spennende planer på trappene. Dette er så ødeleggende for Vårt Land, skriver Mathisen i en epost til DN.

Hun skriver at hun ikke forstår hvorfor dette skjer.

– Jeg har aldri fått noen korrigerende signaler fra min styreleder, heller ikke på direkte spørsmål. Det har bare vært en stigende taushet. Jeg har heller aldri hørt noe fra de som undertegnet brevet til styret - aldri hørt noe fra dem om at de opplever samarbeidet utfordrende. Tvert i mot har flere av dem formidlet til meg at de ikke forstår hva som skjer, skriver hun.

Langvarig og betent konflikt

Konflikten på innsiden av Mentor Medier har pågått i månedsvis. I november ifjor skrev syv direktører i konsernet et brev der Mathisen ble utpekt som hovedårsak til de alvorlige samarbeidsproblemene i konsernet.

– Jeg har etterlyst ryddig saksbehandling, formalisering av prosesser og konserntjenester som er tydelig forankret i våre behov. Som daglig leder i en pressestøttet avis, er det min plikt å påse. Det har vært vanskelig å få til, skriver Mathisen.

– Når jeg har stilt spørsmål har jeg blitt definert som et problem, og jeg har ikke fått nødvendige svar. Jeg opplever at avgjørelser tas i lukkede rom og i uformelle settinger. Det begrenser min redaksjonelle og administrative frihet, det skaper lite forutsigbarhet og det vanskeliggjør strategiske valg. Jeg har aldri stilt hardt mot hardt, men jeg har stilt spørsmål. Det er mine spørsmål om disse helt vesentlig temaene som har medført det jeg har opplevd som sanksjoner. Faktum er at vi har ikke kommet så langt at vi faktisk har diskutert disse temaene. Det gjør det vanskelig å videreutvikle avisen, fortsetter hun.

– Jeg ser at det påpekes at dette ikke handler om Vårt Lands redaksjonelle strategi. Men handler det om den kommersielle strategien? For den har jeg også ansvar for som administrerende direktør. Nå ser jeg at det foregår en diskusjon om konsernets strategi i media, det er denne diskusjonen jeg har ønsket å reise internt - men det har det ikke vært klima for, skriver Mathisen.

Appellerer til eierne

Mathisen viser til at oppsigelsen av henne skjer samtidig som det er innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier for å avklare blant annet om eierne har tillit til det sittende styret i mediekonsernet.

– Jeg reagerer på at styret gjør dette nå. Vi er også i en helt spesiell situasjon, der eiernes tillit til styret skal opp til diskusjon på en tillyst ekstraordinær generalforsamling over påske. Flere av konsernets eiere, mange lesere av Vårt Land, de tillitsvalgte i min redaksjon, og mange av mine ansatte har den siste tiden uttrykt at de ha tillit til meg, og at de ønsker at jeg fortsetter som sjefredaktør. De har bedt om en ryddig rekkefølge på dette, der eierne får innsikt i prosessen før saken om min stilling avgjøres, skriver Mathisen.

Styreleder: – Har vært ulike syn i styret

Styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier sitter fredag formiddag i møter og har ikke hatt anledning å besvare DNs henvendelser direkte.

I en tekstmelding innrømmer han at styret har vært delt om beslutningen om å si opp Mathisen.

– Styret tok i går til orientering at konsernsjef Per Magne Tveiten, i egenskap av å være styreleder i Vårt Land, skulle starte prosessen med avslutning av ansettelsesforholdet med publisher i Vårt Land. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært ulike syn i styret, og at det har vært krevende diskusjoner. Nå er det viktig at det blir arbeidsro for det viktige arbeidet med å utvikle Mentor Medier for fremtiden, skriver Brunegård.

Eiermisnøye med styret

På styremøtet i Mentor Medier torsdag ble det også satt dato for den ekstraordinære generalforsamlingen som flere eiere fremmet krav om fredag 16. mars, for å få svar om bakgrunnen for mistilliten.

En vurdering av tilliten til konsernstyret står også på agendaen for møtet.

Styret har nå besluttet å legge generalforsamlingen til 16. april, som er siste mulige anledning i henhold til aksjonærlovens krav om maksgrense på én måned.

Det opprinnelige kravet fra eiergruppen var å avholde generalforsamlingen dagen før torsdagens styremøte.

Det får styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, som tok initiativ til generalforsamlingen, til å reagere.

– Det er helt oppsiktsvekkende at styret har valgt å fremskynde prosessen med oppsigelse av Mathisen samtidig som de utsetter generalforsamlingen til senest mulige dato, skriver Bjørndal i en tekstmelding til DN.

DN vet at det er bred misnøye blant flere eiere om styrets plassering av generalforsamling på senest mulige tidspunkt siste mulige dato. Blant dem porteføljeforvalter Dagfinn Kristiansen i Opplysningsvesenets fond.

– Vi syns det er helt unødvendig at styret drøyer det seneste mulige. Dette kunne man fått til over påske. Det er uforståelig. Dette er en veldig opphetet og vanskelig situasjon, og at styret drøyer så lenge er helt enkelt ikke bra, sier Kristiansen i Opplysningsvesenets fond.

Han beskriver eiernes opplevelse av prosessen rundt lederkonflikten som «uryddig».

Betent konflikt

Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier, der Jan Erik Mushom er største eier med ti prosent. I tillegg er mektige aktører i det religiøse Norge som kirkens eiendomsselskap, Opplysningsvesenets fond, Normisjon, Blå Kors Norge og Norsk Luthersk Misjonssamband på eiersiden.

Konflikten handler om alvorlige samarbeidsproblemer mellom Mathisen og Vårt Land på den ene siden, og Mentor Medier, Dagsavisen og de andre virksomhetene i konsernet på den andre siden.

Nå ser altså styreleder Tomas Brunegård og et flertall i Mentor Mediers styre ut til å mene at Tveiten har grunnlag for å starte en prosess med tanke på å si opp Mathisen.

Forholdet dem i mellom har i lang tid vært problematisk.

Ifjor sommer ble organisasjonspsykologer fra IML engasjert for å løse samarbeidsproblemene i konsernledergruppen i Mentor Medier.

De arbeidet frem til ifjor høst.

Deretter varslet Ingrid Erøy Fagervik til styreleder Tomas Brunegård og resten av Mentor Medier-styret om det hun mener har vært konfliktmobbing og trakassering av Åshild Mathisen.

Ved en feil, som styrelederen senere har beklaget, sendte Brunegård varselet direkte videre til den det ble varslet mot, altså konsernsjef Tveiten.

Deretter engasjerte Mentor Medier konsulentselskapet AFF for å bidra til å løse konfliktene.

Etter en samtale mellom Mathisen, Tveiten og AFF 13. mars, valgte Mathisen å orientere de ansatte i Vårt Land om at Tveiten ikke lenger hadde tillit til henne. Det skjedde på et allmøte i avisen torsdag for en uke siden.

Samme dag kunne DN presentere noe av bakgrunnen for den svært tilspissede konflikten, og brevet fra de syv andre direktørene i Mentor Medier der legger ansvaret for samarbeidsproblemene på Mathisen.

Samtidig som Mentor Medier ønsker å kvitte seg med Mathisen, har flere sentrale skikkelser i Kristen-Norge samlet seg bak Vårt Land-redaktøren.

Et opprop til støtte for Mathisen er signert av nærmere 400 mennesker på en uke, inkludert tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, forfatter Tom Egeland, Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Tidligere har KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet uttrykt sin støtte til Mathisen.(Vilkår)