– Styreleder og konsernsjef Per Magne Tveiten har muntlig meddelt at han ikke har tillit til meg som ansvarlig redaktør. Det kom overraskende. Jeg har ikke mottatt noen oppsigelse, skriver hun i en tekstmelding til DN, før hun legger til:

– Jeg står i stillingen.

– Hvor lenge?

– Jeg vet ikke mer, skriver hun.

I en melding til ansatte skriver hun: «Ta vare på hverandre. Dere er verdens beste gjeng».

Etter det DN erfarer, jobbes det med å få i stand en ekstraordinær generalforsamling i Vårt Land på kort varsel.

Vårt Land internt signert brev. ---
Vårt Land internt signert brev. ---

Ble ansatt i 2016

Åshild Mathisen (43) ble ansatt som sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land i mars 2016.

Hun kom fra stillingen som direktør for samfunnskontakt i NRK.

Vårt Land er del av Mentor Medier, som også er morselskap til Dagsavisen og Programbladet, samt den svenske, kristne avisen Dagen.

Mentor Medier er ledet av Tveiten, mens styreleder er den svenske medielederen Tomas Brunegård, som tidligere var sjef i det kriserammede mediekonsernet Stampen.

Politisk støtte

Mathisen har bakgrunn som utviklingsredaktør i Vårt Land, kommentator i aviser som VG, DN og Morgenbladet. Hun har også vært kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet.

Torsdag ettermiddag kastet hennes tidligere sjef, Krf-leder Knut Arild Hareide seg inn i redaktørkonflikten i Vårt Land, ved å ringe DN helt uoppfordret for å gi en kommentar.

Han sier at han kjenner og vil beskrive Mathisen som «en veldig kapasitet».

– Hun er en enkel person å samarbeide med, med evne til både å være tydelig, men også å ta signal. Jeg har jobbet tett med henne i departementet, men hadde også kontakt med henne da hun var i NRK. Hun har skapt en tydelighet rundt Vårt Land som er blitt lagt merke til i det politiske miljøet. Jeg er overrasket over det signalet som kommer fra styret i forbindelse med denne saken. Det forstår jeg også at representantskapet er, sier Hareide til DN.

Hareide, som selv har bakgrunn fra mediebransjen, som trainee og forretningsutvikler i mediekonsernet Schibsted, sier han vet hvor krevende bransjen er for tiden.

– Det vil svekke Vårt Land om styret mister Mathisen nå. Om hun går er det vanskelig å si at avisen ikke vil bli svekket. Jeg har ikke noe forhold til Vårt Land utover at det er en avis som viser integritet. Leggsparkene vi får derfra er av og til berettiget. Vårt Land er avisen jeg står opp og legger meg med, sier Hareide.

– Ser ulikt på saker

Det skal etter det DN forstår ha vært oppfattet som krevende i andre deler av konsernet Mentor Medier å samarbeide med Vårt Land de siste årene. Samtidig vet DN at det på flere nivåer i organisasjonen i Vårt Land har vært etterlyst en sunn kultur for faglige diskusjoner mellom konsern og avis.

– Det jeg kan si er at vi fra tid til annen ser ulikt på saker. Vi har våre forum for å drøfte dette. Utover det har jeg ikke noen kommentar, sier konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier.

– Men kan du bekrefte at du har sagt til Mathisen at du ikke har tillit til henne?

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Tveiten.

Som lyn fra klar himmel

Leder Silje Kvamme Bjørndal i representantskapet, som er et høringsorgan for ledelsen i Vårt Land, sier nyheten om mistilliten til sjefredaktør Mathisen kom som lyn fra klar himmel.

– På vårt forrige høringsmøte i høst var både styreleder og sjefredaktør Mathisen til stede, og redegjorde for status og utviklingen til avisen. Representantskapet hadde bare positiv tilbakemelding. Vi er generelt veldig fornøyde med retningen Mathisen har tatt avisen i sin korte periode som redaktør, sier Bjørndal til DN.

Konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier. Han er også styreleder i Vårt Land.
Konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier. Han er også styreleder i Vårt Land. (Foto: Mikaela Berg)

Medlemmer av redaktørkollegiet i Vårt Land er til stede under representantskapets møter. Bjørndal sier hun ikke har mottatt signaler om uro fra redaksjonelt hold.

– Dette må komme fra konsernledelsen alene. Det har ikke kommet noen signaler om uro eller misnøye fra dem som jobber med og rundt sjefredaktøren, sier Bjørndal.

Hun sier at representantskapet nå vil jobbe for å komme til bunns i årsaken til mistilliten.

– Dette vil jeg ta opp direkte med styreleder Tveiten. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å komme til bunns i bakgrunnen for denne mistilliten, sier Bjørndal.

Leder for redaksjonsklubben i Vårt Land, Ane Bamle Tjellaug, sier til DN at de ansatte ble svært overrasket over mistilliten fra styret.

- Dette kommer ut av det blå, sier hun.

Tjellaug har ikke oppfattet at det har vært samarbeidsproblemer mellom Vårt Land og resten av konsernet.

- Dette er ny informasjon for oss, sier Tjellaug.

Hun sier at det for redaksjonsklubben er «ingen grunn til å ha mistillit» til Mathisen som sjefredaktør.

- Hun har sittet i underkant av to år, og det har vært mye omstilling og ny strategi i den perioden. Det som skjer nå skaper uro i en periode vi egentlig trenger arbeidsro, sier klubblederen.

Hun understreker at det er en uoversiktlig situasjon og at klubben har behov for mer informasjon om saken.

-Det er trist for avisen. Vi ønsket oss ikke dette, sier hun.

Opplaget falt

Vårt Lands opplag falt med 5,9 prosent i fjor, viste tall fra Mediebedriftenes Landsforening tidligere i mars. Avisen har et opplag på 21.503.

Mathisen uttalte da til egen avis at hun mente at fallet kunne være på grunn av den generelle utviklingen i mediemarkedet.

Mathisen gjorde seg nylig bemerket ved å skrive et forsvar for den pressede Innovasjon Norge-sjefen Anita Krohn Traaseth, som har vært i disputt med tidligere styreleder Per Otto Dyb. I kommentaren skrev hun blant annet følgende:

«Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth har beviselig levert resultater, men det er ikke poenget her. Det er hvorvidt kvinner blir målt på det samme som menn. Når kvinner blir ledere, utfordrer det vårt bilde av hva som er lederskap og hva som skaper resultater. De handler om hva vi anerkjenner som lederkvaliteter og karismatisk autoritet».

Vårt Land omsatte i 2016 for 129,8 millioner kroner, med et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner. Avisen er en av de største mottakerene av pressestøtte, og fikk i 2017 en tildeling på 39,3 millioner kroner.(Vilkår)

Unngå fallgruvene til Birken
Her er Anders Auklands beste tips for deg som forbereder Birken.
01:50
Publisert: