Prost Torstein Lalim i Nedre Romerike prosti er leder av valgkomiteen i Mentor Medier og Vårt Land. Aldri har vervet medført mer arbeid enn dette året.

– De siste par ukene har det haglet inn, så vi drukner i gode navneforslag, sier Lalim.

Vanligvis er det moderat respons når valgkomiteen skriver til de 20 største aksjonærene og ber om innspill på navn som kan vurderes til styreverv i mediekonsernet.

«Trist og krevende sak»

I år har oppsigelsen av Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen like før påske, og mobiliseringen til støtte for henne i etterkant, satt Mentor Medier på hodet.

– Vi har hatt enklere utfordringer tidligere år. Det som nå har skjedd har fått aksjonærene på banen i en helt annen utstrekning enn vi har opplevd tidligere. Det er i seg selv positivt, selv om det er en trist og krevende sak som har utløst dette, sier Lalim.

– Har du noen synspunkter på det som har skjedd?

– Nei, jeg må holde meg til det som er mitt verv, som leder av valgkomiteen, sier han.

En eiergruppe i Mentor Medier har krevd ekstraordinær generalforsamling for at eierne skal kunne ta stilling til om de har tillit til det sittende konsernstyret og til styreleder Tomas Brunegård.

Denne generalforsamlingen skal avholdes 16. april.

Egentlig hadde Lalim og valgkomiteen frist til 12. april med å avgi sin innstilling om valget av styreleder og styremedlemmer. Regelen er at denne skal leveres til Mentor Mediers administrasjon senest tre uker før den ordinære generalforsamlingen, som i år avholdes 3. mai.

«Ting kan skje»

På grunn av den ekstraordinære generalforsamlingen har valgkomiteen denne gang fått utsatt frist.

– Vi er jo ikke blinde for at ting kan skje på den ekstraordinære generalforsamlingen. Derfor er vi i forståelse med Mentor Medier blitt enige om at vi strekker fristen for å avgi innstilling til dagen etter den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Lalim.

Reglementet sier generalforsamlingen hvert år skal velge en styreleder, mens øvrige styremedlemmer velges for treårsperioder, slik at noen er på valg og noen sitter til neste periode.

– De styremedlemmene som ikke er på valg i år, er Jens Barland og Anne Helen Hansen, sier Lalim.

DN oppnådde ikke kontakt med styreleder Tomas Brunegård fredag.(Vilkår)

– Så lenge jeg kan greie å bo her, skal jeg ikke selge
Berit Hallan takket nei til 40 millioner kroner for barndomshjemmet på Røa i Oslo. Hun vil heller bli boende med hunden Maimiti.
01:59
Publisert: