Torsdag 22. mars skal styret i Mentor Medier møtes for å snakke om tillitskrisen mellom sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land og konsernsjef Per Magne Tveiten.

Et sentralt punkt på agendaen er etter hva DN erfarer tilbakemeldinger fra ledelses- og organisasjonsrådgiverbyrået AFF om arbeidsmiljøet i konsernet, som skal være svært anstrengt.

– Det er riktig at vi jobber med AFF, men hva styret skal behandle på møtet eller hva rapportene derfra har inneholdt, ønsker jeg ikke å kommentere, sier styreleder Tomas Brunegård til DN.

Krevde personlig oppmøte

I løpet av helgen jobbet Brunegård og flere andre styremedlemmer for å få fremskyndet styremøtet.

I stedet for å møtes i Oslo sentrum torsdag som planlagt, ønsket majoriteten av styremedlemmene å få til en telefonkonferanse på kort varsel allerede søndag 18. mars.

Men dette fikk en minoritet av styrets medlemmer stanset ved å henvise til en bestemmelse i aksjeloven, som åpner for at styremedlemmer kan kreve at en sak må behandles på et faktisk styremøte.

Det bekrefter Brunegård overfor DN.

– Vi foreslo at styret skulle ha et telefonmøte på grunn av den pågående situasjonen i Norge, og at saken fikk mye medieomtale. Derfor mente vi det var rimelig å fremskynde møtet. Men vi har en paragraf som sikrer at dersom ett eller flere av styremedlemmene ønsker et fysisk møte, så blir det slik, sier styrelederen.

– Hvem fremsatte kravet om fysisk oppmøte?

– Dette vil jeg ikke kommentere, men jeg kan si at det holder at én person ønsker å ha et fysisk møte, sier styreleder Brunegård.

Generalforsamling utsettes

Fredag sendte en eiergruppe med en samlet aksjeandel på 15 prosent et krav om ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier til Brunegård og nestleder Kristin Aase.

Ønsket dato var satt til onsdag 21. mars, altså dagen før konsernets planlagte styremøte.

Temaet for denne generalforsamlingen skulle være risikovurderingen bak Tveitens ytrede mistillit mot Vårt Land-redaktøren. En vurdering av eiernes tillit til konsernstyret sto også på agendaen.

Innkallingen kom imidlertid for sent til at generalforsamlingen kan avholdes før styremøtet torsdag.

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, som tok initiativ til generalforsamlingen, sier til DN at eiergruppen ikke rakk Aksjelovens krav om en ukes forvarsel.

– Aksjeloven krever en ukes forvarsel, og vi leverte kravet litt for sent til å rekke å avholde generalforsamling dagen før det oppsatte styremøtet, sier Bjørndal til DN.

Bjørndal leder også representantskapet i Vårt land, et høringsorgan for ledelsen. Hun er i tillegg til dette politisk rådgiver for KrF på Stortinget.

En måneds frist

Foreløpig er ny dato for den ekstraordinære generalforsamlingen ikke fastsatt. Dette vil trolig bli et tema på Mentor Mediers styremøte torsdag.

I henhold til aksjeloven må Mentor-styret innkalle til generalforsamling maksimalt én måned etter at kravet ble fremsatt. Siste frist er dermed 16. april.

Silje Kvamme Bjørndal sier at de med den korte tidsfristen for generalforsamlingen ønsket å understreke hastverket for en avklaring av situasjonen.

– Vi ønsket å signalisere et tydelig behov for informasjon og klargjøring rundt flere av spørsmålene som også har kommet opp i media de siste dagene. Vi kjente jo til aksjelovens reguleringer, og så at det ble knapt, sier hun.

Redaksjonsklubben i Vårt Land, som også har en eierandel i konsernet, vedtok forslaget om ekstraordinær generalforsamling med stort flertall. De ser et klart behov for hurtig avklaring om situasjonen i konsernet.

– Det er mye vi ikke vet, og mye vi gjerne skulle hatt svar på. Det er ikke vi som kommer til å lede an på møtet, da det er bladmisjonen som har tatt initiativet. Foreløpig har ikke vi noen egne innspill eller temaer vi kommer til å ta opp, sier klubbleder Ane Bamle Tjellaug.(Vilkår)

Har solgt for tre millioner før åpning
Kunstnerne Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard åpner utstilling, sammen.
00:56
Publisert: