Mistillitsforslaget mot styreleder Tomas Brunegård oppnådde ikke flertall på den ekstraordinære generalforsamlingen i Mentor Medier mandag kveld.

44,26 prosent stemte for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte mot og 3,11 prosent av stemmene var blanke.

– Jeg er glad for at majoriteten stemte mot, men det er klart at det er en vanskelig situasjon med så splittet stemning blant aksjonærene. Nå skal jeg i samråd med eierne og konsernledelsen finne en måte å peke ut den videre retningen for konsernet, sier styreleder Tomas Brunegård.

– Hvordan skal du finne ut det når aksjonærene er så splittet?

– Ja, det finnes mye kritikk mot meg, og det har vært vanskelig å jobbe med denne konflikten den siste perioden. Det tar jeg på alvor, sier styrelederen.

– Vil du trekke deg som styreleder på eget initiativ?

– Jeg trekker meg ikke i dag. Utover det vil jeg ikke kommentere dette, sier Brunegård.

Valgkomiteen i Mentor Medier har fått utsatt sin frist for å avlevere innstilling om valg av styremedlemmer i konsernet til tirsdag.

Leder av valgkomiteen, prost Torstein Lalim, har tidligere sagt at han drukmer i gode navneforslag som følge av den opphetede konflikten etter Åshild Mathisens avgang.

Tøffe tak

Underveis i skjebnemøtet hadde Brunegård møtt knallhard kritikk for sin håndtering av konflikten i mediekonsernet.

Nestleder Kristen Aase i styret i Mentor Medier gikk hardt ut mot sitt eget styre på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Hun påpekte at måten styret håndterte konflikten mellom konsernsjef Tveiten og Vårt Land-sjefen Mathisen på bare bidro til å skape større splid i konsernet.

Særlig håndteringen av varselet om trakassering av Åshild Mathisen fra Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten, som Brunegård sendte videre til Tveiten.

– Jeg har gjentatte ganger tatt opp behovet for at styret skulle ta kontakt med Vårt Land-redaktøren og varsleren. Varselet ble sendt i oktober, god kontakt med Mathisen og varsleren ble ikke tatt godt opp før i januar. Det var til det punktet kun kontakt med advokatene til parten. I min erfaring er ikke dialog med adokvater noe som får saken fremover, sa Aase.

– Dette kunne vært løst om man hadde hatt tettere dialog med Mathisen, og gått i mye mer direkte kommunikasjon med konsernsjef og Mathisen.

Lang talerliste

Både småaksjonærer, store aksjonærer, styremedlemmer i Mentor Medier som ikke hadde vunnet frem i styret og den nybakte storaksjonæren Odd Reidar Øie var blant de mange som tok ordet på generalforsamlingen.

Leder Jeffrey Huseby i Det Norske Misjonsselskap kritiserte Brunegård for å ha gjort ubotelig skade på både Vårt Land og Mentor Mediers omdømme.

-Det har skjedd et tillitstap som er stort. Hvem tør varsle i Vårt Land heretter? Selv om videresendingen av varselet var et feilgrep, har det gjort ubotelig skade. Jeg mener styreleder bør ta konsekvensen av tabben han har gjort. Selvfølgelig finnes det tilgivelse hos Vårherre, men det blir en litt annen sak, sa Huseby.

- Jeg tror du bør trekke deg, var budskapet fra Dag Hareide, fredsmegler, naturverner og eier av 1100 aksjer i Mentor Medier, til styreleder Thomas Brunegård.
- Jeg tror du bør trekke deg, var budskapet fra Dag Hareide, fredsmegler, naturverner og eier av 1100 aksjer i Mentor Medier, til styreleder Thomas Brunegård. (Foto: Fartein Rudjord)

Hareide ba Brunegård trekke seg

Dag Hareide, naturvernforkjemper, fredsmegler og eier av 1100 aksjer i Mentor Medier, oppfordret Tomas Brunegård om å ikke la sin egen skjebne avgjøres av generalforsamlingen. Trekk deg heller selv, var oppfordringen fra Hareide.

– Av og til i en karriere går det skeis. Jeg tror det er det som har skjedd med deg nå. Jeg tror du bør trekke deg som styreleder, for måten du har fremlagt dette på viser at du ikke klarer å opptre samlende, sa han.

Birthe Eriksen, advokat for varsleren Ingrid Erøy Fagervik, formanet de fremmøtte om at det nå var eiermøtet i Mentor Medier måtte ta ansvar ettersom styret har feilet og behandlet Fagerviks varsel uforsvarlig.

– Eiermøtet er siste skanse. Dere er faktisk varslingsmottagere når varselet ikke er mottatt og håndtert av andre instanser. Styret har feilet.

Styreleder Tomas Brunegård måtte også tåle klar tale. At han videresendte varselet fra Fagervik tyder på at han ikke forsto innholdet i det, poengterte Eriksen.

– Det begynte med grovt brudd på konfidensialiteten, der man fratok en varsler sitt vern. At en styreleder videresender varselet tyder på at han ikke har forstått innholdet i det. I mellomtiden har varsleren og Mathisen hatt det knalltøft. Vi er her i dag fordi varselet ikke ble håndtert tilstrekkelig, sa Eriksen.

Forsvart av pinsevenner

Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond var opptatt av at en generalforsamling kun kan forholde seg til styret og styrelederen i et selskap.

– Rolledelingen er, la meg bruke det ordet, hellig, sa Meyer.

Meyer tok sammen med flere andre til orde for å få frem en best mulig kandidatliste frem mot generalforsamlingen 3. mai.

Han fikk støtte av både Jan Moberg fra Teknisk Ukeblad og TU Media, Odd Reidar Øie og flere andre til orde for å få styresammensetningen på den ordinære generalforsamlingen.

– Vi kan ikke håndtere en personalsak med 200 tilhørere, sa Moberg.

Det svenske selskapet Pingst Förvaltning var i løpet av kvelden på talerstolen tre ganger for å forsvare Tomas Brunegård og argumentere mot å vedta mistillit mot ham som styreleder i Mentor Medier.(Vilkår)

Her styrer han videospillet med hjernen
01:10
Publisert: