– Vi vil vite hvordan det går med Mentor Medier etter den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi vil for eksempel vite om Mentor Medier skal fortsette som nå, eller om det er store endringer i måten det skal drive på. I så fall må vi som eier i Dagsavisen forholde oss til det. Vi har bedt Eirik Hoff Lysholm (publisher i Dagsavisen) redegjøre om utfallet, og komme med sine synspunkter på det som har skjedd, sier Arne Strand, leder i Stiftelsen Dagsavisen.

Styret i Stiftelsen Dagsavisen skulle hatt styremøte i forrige uke, men har valgt å utsette det til etter at det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier mandag.

Ble reddet i 2008

Konkurstruede Dagsavisen ble del av det som i dag heter Mentor Medier i 2008.

Mentor Mediers daværende konsernsjef Helge Simonnes oppfattet Dagsavisens overlevelse som avgjørende for å bevare pressestøtten for alle aviser, inkludert Vårt Land.

I dag kontrollerer den ideelle Stiftelsen Dagsavisen direkte og indirekte cirka 26 prosent av Dagsavisen. Resten av avisen er det Mentor Medier som eier.

Eirik Hoff Lysholm er publisher i Dagsavisen.
Eirik Hoff Lysholm er publisher i Dagsavisen. (Foto: Fartein Rudjord)

Manglende samarbeid internt i Mentor Medier mellom Vårt Land-sjef Åshild Mathisen og de andre virksomhetene er oppgitt som grunn til at Mathisen ble oppsagt 23. mars.

Mandag må eierne i Mentor Medier ta stilling til om de fortsatt har tillit til styrelederen som lot dette skje, Tomas Brunegård.

Simonnes mener dette truer hele konsernets eksistens. Arne Strand sier dette er noe han og stiftelsen må forholde seg til som eiere av Dagsavisen.

– Som eier må vi se hva vi må gjøre dersom Dagsavisens forhold til Mentor Meedier går i stykker. Det er en ganske dramatisk situasjon, slik jeg ser det.

– Dere forbereder dere på at Dagsavisen blir revet løs fra Mentor Medier?

– Nei, ikke ennå. Men vi må få vite om det kan bli en aktuell situasjon, siden vi eier Dagsavisen sammen med Mentor Medier. Vi risikerer jo å bli sittende som eneeier hvis Mentor Medier sier takk for seg. Når tror jeg ikke det blir så dramatisk. Men uansett er det viktig at vi blir informert. Det kan jo også hende alt fortsetter som før, sier Arne Strand.

Må samarbeide med ambisiøse aktører

Også Eirik Hoff Lysholm forbereder seg på at det kan komme til splittelse. Han er sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen og Rogalands Avis.

– Jeg tror det er vesentlig for vår fortsatte vekst at vi kan samarbeide med aktører som er like ambisiøse som oss på det digitale området, og har ingen tro på å stå alene i dagens medielandskap. Dersom Dagsavisen-familien skulle bli fristilt fra eierskapet eller samarbeidsstrukturen i Mentor Medier, er jeg trygg på at vi kan finne andre medieselskaper som kan hjelpe oss med den digitale transformasjonen vi står midt i, sier Lysholm.

– Vi gjennomførte i 2016 og 2017 emisjon i Mediehuset Dagsavisen as og et utkjøp av gamle, tyngende forpliktelser, slik at vi skulle kunne klare oss selv. Deretter ble Mediehuset Dagsavisen as frikoblet fra Mentor Mediers felles konsernkontoordning. Tilbake står et selskap med tryggere egenkapital og likviditet enn på lenge, i tillegg til stabile driftsoverskudd og en digital vekst som ingen av de andre nisjeavisene kan måle seg med, sier han.

Ifølge ham har Mentor Mediers ambisjon vært å få til likeverdig systemsamarbeid mellom alle selskap uavhengig av bedriftenes egne strategier eller religiøs ideologi.

– Dersom eierne av Mentor ikke ønsker å videreføre den vedtatte konsernstrategien som en konsekvens av konflikten mellom konsern og Vårt Land, må vi selvsagt respektere det. I så fall vil det være naturlig å se på hva dette betyr for de andre selskapene som eies av Mentor Medier. Styret i Stiftelsen Dagsavisen, som eier litt over en fjerdedel av Dagsavisen, møtes i morgen tidlig for å diskutere konsekvenser av dagens generalforsamling hos vår hovedeier. Til syvende og sist er det aksjonærenes vilje som avgjør, sier Eirik Hoff Lysholm.(Vilkår)

Boligbygg-saken: Slik gjorde vi det
Knut Gjernes og Kjetil Sæter forteller om metode og prosess av Boligbygg-saken til DN under SKUP-konferansen.
01:24
Publisert: