Oppdatert med opplysning om at Telenors mediedirektør Knut Ivar Solnes ikke stiller til valg som styremedlem i Mentor Medier likevel.

Valgkomiteen i Mentor Medier hadde fått utsatt fristen for å levere sin innstilling om valg til styret i konsernet til etter den dramatiske ekstraordinære generalforsamlingen mandag ettermiddag.

Der unngikk styreleder Tomas Brunegård med knapp margin at eierne erklærte mistillit. Men hele 44 prosent av aksjonærene stemte for mistillitsforslaget, og tirsdag tok Brunegård konsekvensen og meddelte at han ikke stiller til gjenvalg.

Vil ha tidligere domprost som styreleder

Valgkomiteen ledes av prost Torstein Lalim, og foreslår tidligere domprost Dag Nordbø som ny styreleder. Han er i dag prosjektleder ved Universitet i Agder.

Han får følge av VGs tidligere nyhetsredaktør Hans-Christian Vadseth, som i dag er pr-rådgiver First House.

– Mentor Medier har både en akutt krevende situasjon og klare langsiktige utfordringer. Da tenker jeg spesielt på digitalisering og finansieringsmodellen der pressestøtten er en forutsetning for å opprettholde virksomhetene i konsernet, sier Vadseth til DN.

– Hva tenker du om at Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen måtte forlate sin stilling i forrige måned?

– Jeg har ikke noen tanker om det, som jeg har tenkt å dele, før jeg sitter i styrerommet, sier han.

Vadseth ble ifjor valgt til styreleder i den kristne bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen.

Jan Erik Mushom er blant dem som går ut av styret hvis innstillingen vedtas.

Mushom eide før den ekstraordinære generalforsamlingen denne uken vel ti prosent av aksjene i Mentor Medier gjennom sitt selskap Mushom Invest.

Men kort tid før det avgjørende eiermøtet solgte Mushom Invest overraskende 3,8 prosent av Mentor Medier-aksjene til avisinvestor Odd Reidar Øie.

Alle navnene her

Etter at sakspapirene til den ordinære generalforsamlingen i Mentor Medier 3. mai var sendt ut onsdag morgen, ble det klart at Knut Ivar Solnes fra Telenor likevel ikke stiller til valg som nytt styremedlem.

Her er innstillingen fra valgkomiteen som ble kunngjort tirsdag morgen:

Valgkomiteen foreslår utskiftning av alle faste styrerepresentanter, og foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

Styreleder (velges for ett år):

  • Dag Nordbø (ny) Prosjektleder, Universitet i Agder

Faste styrerepresentanter (velges for tre år):

  • Strøket fra innstillingen etter at den ble sendt ut: Knut Ivar Solnes, Head of Content & Media Investments, Telenor Broadcast
  • Trine Stensen (ny) Administrerende direktør, Bokhandlerforeningen

Faste styrerepresentanter (velges for to år):

  • Hans-Christian Vadseth (ny) Kommunikasjonsrådgiver, First House
  • Gunn Berit Gjerde Fylkesvaraordfører, Venstre Møre og Romsdal

Faste styrerepresentanter (velges for et år):

  • Gudrun Bostrøm (ny) Påtroppende Ordførande, Evangeliska Frikyrkan

Varamedlemmer (velges for ett år): (Vilkår)

  • 1. varamedlem Christian Normann Aass (ny) Senior prosjektleder, Schibsted
  • 2. varamedlem Birgitte Nyborg (ny) Stabssjef, Misjonsalliansen

Eva Grinde forklarer konflikten i Mentor Medier
Styrelederen i Mentor Medier gir seg, men hva går egentlig konflikten ut på?
02:11
Publisert: