Odd Reidar Øie og Amble Investment as får stemme for aksjeposten som ble kjøpt fra storinvestor Jan Erik Mushom og Mushom Invest kort tid før mandagens ekstraordinære generalforsamling i mediekonsernet.

Det ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag ettermiddag, med et flertall på 49,68 prosent. 41,32 prosent stemte mot.

Mushom Invest har solgt en aksjepost som tilsvarer rundt 3,82 prosent av den totale aksjebeholdningen i Mentor Medier. Selskapet sto oppført med en aksjepost på drøyt ti prosent før salget ble gjennomført.

Før han overtok aksjer fra Mushom eide Øie en aksjepost på 1,18 prosent som privatperson. Samlet kan Øie og Amble nå stemme for en total aksjepost på 4,98 prosent.

Det er godt nytt for Mentor Mediers svenske styreleder Tomas Brunegård, hvis skjebne skal avgjøres på generalforsamlingen.

Solgte seg ned før skjebnemøte

Styrelederen bekreftet salget da han åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen i mediekonsernet mandag. Det skapte sterke reaksjoner blant de fremmøtte aksjonærene.

Før åpningen av generalforsamlingen mandag ettermiddag ble det lagt ned en formell protest fra Opplysningsvesenets fond, som er en av aksjonærene som har vedtatt mistillit mot styreleder Brunegård, ved advokat Jan Endresen.

Medieinvestor Odd Reidar Øie i Amble Invest,
Medieinvestor Odd Reidar Øie i Amble Invest, (Foto: Fartein Rudjord)

- Det kan være avgjørende for hele spørsmålet om mistillit. Derfor har vi nedlagt protest. Vedtektene er klare og snakker om en begrensning om å stemme for mer enn fem prosent, og omhandler også aksjer som er bevisst overført for å omgå dette, sa Endresen fra talerstolen.

Amble Investment og Odd Reidar Øie, som har eierandeler i 20-30 ulike aviser i Norge, hevdet at han ikke har noe forhold til Mushom og varslet at han ville stevne Mentor Medier dersom han ble nektet å stemme.

Kan redde styrelederen

Tilliten til konsernstyreledelsen er delt i forkant av ekstraordinær generalforsamling mandag. En eiergruppe på 16,8 prosent har fremmet et mistillitsvedtak mot konsernstyreleder Tomas Brunegård.

Tomas Brunegård, styreleder i Mentor Medier under den ekstraordinære generalforsamlingen mandag. Fartein Rudjord
Tomas Brunegård, styreleder i Mentor Medier under den ekstraordinære generalforsamlingen mandag. Fartein Rudjord (Foto: Fartein Rudjord)

Blant disse er redaksjonsklubben i Vårt Land, Opplysningsvesenets fond og Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon.

Brunegårds støttespillere blant aksjonærene har vært Mushom Invest og svenske Pingst Förvaltning, som samlet eier drøyt 17,2 prosent.

Mentor Medier har imidlertid vedtektsfestet at ingen aksjonær kan stemme for mer enn fem prosent av aksjene, uansett hvor stor aksjepost vedkommende besitter.

Mushom Invest og Pingst Förvaltning ville før nedsalget dermed ikke kunne avgitt stemmer på generalforsamling for en større eierandel enn ti prosent til sammen.

At Mushom Invest nå har solgt ned sin andel, gjør at Brunegårds støttespillere kan avgi stemmer for ytterligere rundt 3,8 prosent.

Det kan være nok til å sørge for at Brunegård blir sittende som konsernstyreleder.

De 20 største aksjonærene i Mentor Medier disponerer totalt en stemmeandel på drøyt 38 prosent. Totalt kan 67,66 prosent av aksjene i konsernet stemmes for.

Stormobilisering

DN har tidligere skrevet om omfattende mobilisering av aksjonærer i begge leire før generalforsamlingen mandag.

En gruppering av Vårt Land-lesere har ringt rundt til hundrevis av aksjonærer for å oppfordre til støtte av mistilliten mot styreleder Brunegård.

DN vet at aksjonærer er blitt kontaktet av både Opplysningsvesenets fond, som var med på mistillitsvedtaket mot styreleder Brunegård, og konsernstyrelojale Mushom Invest.

Direktør Ole-Wilhelm Meyer benektet overfor DN at det har vært noen mobiliseringsrunder fra Opplysningsvesenets fond.

– Jeg har snakket med et fåtall aksjonærer, uten at jeg kan tallfeste det. Der har vi blant annet drøftet forslag til nye kandidater til konsernstyret, sa han til DN torsdag 12. april.(Vilkår)