Like før en ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier mandag denne uken kjøpte avisinvestor Odd Reidar Øie 240.000 aksjer fra Mushom Invest.

Etter det DN forstår, betalte Øie mellom 15 og 20 kroner per aksje. Det er cirka halvparten av hva meglerforetaket Sparebank 1 Markets mener Mentor Medier-aksjen er verdt, ifølge en verdsettelse foretatt i april.

Total kjøpesum for Øie var trolig mellom 3,6 og 4,8 millioner kroner for hele aksjeposten.

Men Øie sier han er blitt enig med selgeren, Jan Erik Mushom i Mushom Invest, om ikke å røpe salgsprisen.

– Jeg har antagelig betalt for mye, men når selger ikke ønsker å oppgi det, vil ikke jeg si det, sier Øie.

DN var torsdag i kontakt med Mushom på sms. Han ønsker ikke å kommentere saken. Konsernsjef Per Magne Tveiten henviser til partene.

Sparebank 1 Markets bistår ved kjøp og salg av aksjer i Mentor Medier, som blant annet eier Vårt Land og Dagsavisen. Meglerhuset har også utarbeidet en verdsettelse som er vedlagt sakspapirer som onsdag ble sendt til aksjonærene i forkant av ordinær generalforsamling i selskapet 3. mai.

Etter det DN forstår, har aksjer i Mentor Medier tidligere i vinter vært omsatt for rundt 15 kroner. I det som kalles en indikativ verdivurdering anslår Sparebank 1 Markets at Mentor Mediers egenkapital er verdt 213 millioner kroner, tilsvarende 41 kroner per aksje.

Gikk opp til grensen

Hver aksjonær kan bare stemme for inntil fem prosent av aksjene, ifølge stemmerettsbegrensninger i Mentor Medier.

Da Mushom Invest solgte seg ned fra ti prosent, økte samtidig Odd Reidar Øie sin stemmekraft opp til grensen på fem prosent.

Bokført egenkapital i Mentor Medier-konsernet tilsier en aksjekurs på 30 kroner, skriver Sparebank 1 Markets, og fortsetter:

«Likevel handler aksjen til et betydelig lavere nivå. Faktorer som er vanskelige å tallfeste og som kan forklare deler eller hele avviket:

  • Det synes å ligge stor usikkerhet knyttet til realisering av kontanter i selskapet og tiden det tar for investor å få ønsket avkastning («time-to-money»). Vi har eksempelvis ikke lagt noe rabatter på kontantposisjonene i konsernet.
  • Det er for tiden en situasjon med tilbudsoverheng av aksjer med selgere som tradisjonelt er mindre sensitive til salgsverdi (eksempelvis en del dødsbo) i kombinasjon med få kjøpere.»

En kilde med innsikt i Mentor Mediers økonomi forklarer at usikkerheten rundt kontantene er knyttet til at midlene i pressestøtteaviser som Vårt Land og Dagsavisen er mer låst enn i andre selskaper. Dette skyldes strenge begrensninger for overføring av utbytte og konsernbidrag i pressestøtteaviser.

«Ikke så stor oppside»

Odd Reidar Øie eier aksjer i en lang rekke norske aviser, inkludert Dagens Næringsliv, Adresseavisen, Asker og Bærums Budstikke, Østlendingen, Eidsvold Blad og Brønnøysunds Avis.

Avisinvestoren tviler på at det er veldig mye å tjene på aksjene i Mentor Medier.

– Det er antagelig ikke så stor oppside. Det er ikke derfor jeg har kjøpt dem. Disse aksjene kommer jeg til å sitte på. Jeg er opptatt av at Mentor Medier får valgt et skikkelig styre, med kompetanse innen medier, samtidig som man beholder det kristne grunnsynet det hele er tuftet på, sier Øie.

Tar ikke stilling til oppsplitting

Stiftelsen Dagsavisen, som eier Dagsavisen sammen med Mentor Medier, arbeider for å få inn nye eiere i Dagsavisen og dermed vanne ut Mentor Mediers eierandel.

– Hva tenker du om å splitte opp Mentor Medier-konsernet?

– Det må det nye styret se på. Jeg har ikke noen mening om det. Det er viktig at Mentor Medier leverer gode produkter og gode resultater, slik for eksempel Media Connect gjør, sier Odd Reidar Øie.

DNs journalist eier én aksje i Mentor Medier.(Vilkår)

Eva Grinde forklarer konflikten i Mentor Medier
Styrelederen i Mentor Medier gir seg, men hva går egentlig konflikten ut på?
02:11
Publisert: