– Ingen kommentar, sier styreleder Tomas Brunegård til DN utenfor kontorene til Mentor Medier.

Torsdag morgen møtes styret i mediekonsernet for å diskutere den langvarige konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen.

Etter hva DN erfarer er et sentralt punkt på agendaen tilbakemeldinger fra ledelses- og organisasjonsrådgiverbyrået AFF om samarbeidsklimaet i konsernet, som skal være svært dårlig.

Psykologhjelp og krisehjelp

Mandag skrev DN at samarbeidsproblemene i Mentor Medier var så store at to organisasjonspsykologer ble hyret inn i fjor sommer for å delta på møter i konsernledelsen.

Psykologene deltok på to møter i konsernledergruppen, men ga også bistand til Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen og konsernsjef Per Magne Tveiten for å bedre dialogen dem i mellom.

Konsernet har også engasjert AFF for å hjelpe til med håndteringen av tillitskrisen mellom Vårt Land-redaktøren, konsernsjefen og øvrig ledelse i mediekonsernet.

Torsdag skrev DN at også pr-byrået Zynk har vært inne og bistått Mentor Medier i prosessen.

Ble forsøkt fremskyndet

I helgen arbeidet Brunegård og flere andre styremedlemmer for å få fremskyndet styremøtet.

I stedet for å møtes i Oslo sentrum torsdag som planlagt, ønsket majoriteten av styremedlemmene å få til en telefonkonferanse på kort varsel allerede søndag 18. mars.'

Dette fikk en minoritet av styrets medlemmer hindret ved å henvise til en bestemmelse i aksjeloven, som åpner for at styremedlemmer kan kreve at en sak må behandles på et faktisk styremøte.

DNs kilder sier situasjonen før styremøtet oppleves som kaotisk og uforutsigbar.

Ingen kan svare på om hvordan styret kommer til å håndtere konflikten i Mentor Medier, eller om det for eksempel vil komme en beslutning om den videre skjebnen til konsernsjef Per Magne Tveiten og sjefredaktør Åshild Mathisen.

Den største eieren i Mentor Medier er Jan Erik Mushom. Han ønsker ikke å uttale seg om konflikten før styremøtet.

Mushom kontrollerer ti prosent av aksjene, men kan på grunn av stemmebegrensninger i selskapet bare stemme for fem.

– Det blir styreleder som uttaler seg på vegne av styret, skrev Mushom i en tekstmelding onsdag ettermiddag.

Skal sette dato for generalforsamling

Eierne i Mentor Medier er nå i ferd med å engasjere seg kraftig i saken.

Forrige fredag sendte en eiergruppe med en samlet eierandel på 15 prosent et krav om ekstraordinær generalforsamling i Mentor medier til styreleder Brunegård og nestleder Kristin Aase.

Aksjonærene krevde i utgangspunktet at den ekstraordinære generalforsamlingen skulle avholdes allerede onsdag 21. mars, for at eierne skulle få si sitt i forkant av torsdagens ordinære styremøte.

Temaet for denne ekstraordinære generalforsamlingen skulle være risikovurderingen bak Tveitens ytrede mistillit mot Vårt Land-redaktøren. En vurdering av eiernes tillit til konsernstyret sto også på agendaen.

Men fordi aksjeloven krever en ukes forvarsel, ble ikke kravet om å arrangere generalforsamlingen levert tidsnok til å arrangeres onsdag.

Nå blir dato for ekstraordinær generalforsamling istedet et av temaene styremedlemmene må bli enige om på dagens styremøte.

I henhold til aksjeloven må Mentor-styret innkalle til generalforsamling maksimalt én måned etter at kravet ble fremsatt. Siste frist er dermed 16. april.(Vilkår)

Meretes Utvalgte: Mye Chablis for pengene
Strålende vin å nyte til litt skalldyr i solveggen nå tidlig på våren.
00:55
Publisert: