Det bekrefter Brunegård selv overfor DN.

Han meddelte tirsdag formiddag leder Torstein Lalim i valgkomiteen i Mentor Medier at han ikke stiller til gjenvalg på generalforsamlingen i mediekonsernet i mai.

Det skjer få timer etter at et mistillitsforslag mot Brunegård med liten margin ikke fikk flertall under gårsdagens ekstraordinære generalforsamling i Mentor Medier.

– Jeg syns med tanke på diskusjonene som nå pågår, og da særlig blant eierne, er det rimelig at styret ikke tar gjenvalg. Jeg syns eierne burde ta ansvar og sette et nytt styre, sier Brunegård til DN.

Ønsker å stille hele styret til disposisjon

– Hvorfor ser du det som nødvendig å bytte ut hele styret?

– Temaene fra gårsdagens diskusjon må det bli tatt en reel eierdiskusjon på. Til det trenger man å stille alle styreplassene til disposisjon.

– Har du tenkt på dette i lang tid?

– Ja, jeg har brutt med disse tankene siden i fjor høst. Vi har i min periode som leder hatt et veldig tøft arbeid i styret. Underveis begynner man da å gjøre seg tanker om hvordan man kan sikre en god konsernledelse videre.

– Hvorfor sier du ifra nå, dagen etter at mistilliten mot deg falt?

– Jeg har fundert på dette i lang tid, men har ikke hatt anledning til å fortelle valgkomiteen at jeg ikke tar gjenvalg før i dag. Jeg vil også understreke at jeg har stor respekt for diskusjonene på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling. Det finnes både institusjonelle og private eierskap i Mentor Medier det er knyttet store følelser til, og det må man ha respekt for.

– Du uttrykte i går din fulle tillit til konsernsjef Per Magne Tveiten, som var mannen som avsatte Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen. Hvordan vil din avgang påvirke hans stilling?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg er fortsatt styreleder frem til 3. mai.

Konsernsjef Per Magne Tveiten ønsker ikke å kommentere Brunegårds avgang.

– Saker som gjelder styrevalg i Mentor Medier ønsker jeg ikke å kommentere, skriver Tveiten i en tekstmelding til DN.

Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier under ekstraordinær generalforsamling mandag.
Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier under ekstraordinær generalforsamling mandag. (Foto: Fartein Rudjord)

Meddelte valgkomiteen tirsdag formiddag

Brunegård underrettet leder Torstein Lalim i Valgkomiteen i Mentor Medier om sin beslutning like etter klokken 11 tirsdag formiddag.

«Efter att ha tänkt mycket på detta under senaste tiden anser jag att det bästa för Mentor Medier koncernen är att alla, av aktieägarna valda styrelsemedlemmar, byts ut vid nästa ordinarie generalförsamling. Jag tar konsekvensen av detta genom att inte ställa upp för omval», skriver Brunegård i eposten til Lalim.

Han avslutter med å takke for samarbeidet og ønske Mentor Medier alt godt i fremtiden.

Brunegård har sittet i styret i Mentor Medier i totalt syv år. Han tok over som styreleder i mai i fjor.

Mistillitsgruppen: – Ikke uventet

En eiergruppe med en samlet aksjepost på 16,8 prosent hadde i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i mediekonsernet mandag vedtatt mistillit mot Brunegård. 52,63 prosent stemte mot forslaget.

En av aksjonærene bak mistilliten var Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon. Styreleder Silje Bjørndal sier det ikke er uventet at Brunegård nå velger å ikke ta gjenvalg.

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon på vei inn i ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier mandag.
Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon på vei inn i ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier mandag. (Foto: Fartein Rudjord)

– Jeg merker meg at Brunegård med dette tar til etterretning den substansielle kritikken som ble fremmet i går- inkludert fra styrets mindretall. At han nå trekker seg er ikke uventet, med tanke på at et såpass høyt tall som 44 prosent av aksjonærene i går uttrykte mistillit til hans håndtering av konflikt- og varslingssaken som var tema for den ekstraordinære generalforsamlingen, skriver Bjørndal i en tekstmelding til DN.

Hun legger til at hun håper Brunegårds snarlige avgang nå kan gi ro i konsernet.

– Vi som kalte inn til denne, håper det at styrelederen nå trekker seg, kan bidra til større ro rundt veien videre for Mentor Medier.

Sender snart ut innstilling

Valgkomiteen i Mentor Medier ledes av prost Torstein Lalim. Komiteen har frist til tirsdag denne uken med å oversende sin innstilling om valg av styre til konsernsjef Per Magne Tveiten.

Tveiten svarte tirsdag morgen slik på spørsmål om når han regner med å kunne sende ut sakspapirene til den ordinære generalforsamlingen i Mentor Medier.

–Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes ut 14 dagers varsel, og generalforsamlingen er torsdag 3. mai kl. 14.00. Pr. i dag kan jeg ikke gi deg en mer presist svar, skriver Tveiten i en epost.

Valgkomiteens leder Torstein Lalim har ikke besvart DNs henvendelse tirsdag.(Vilkår)