Kulturdepartementet offentliggjorde fredag morgen utlysningen av en avtale om kommersiell allmennkringkasting.

I en pressemelding skriver kulturdepartementet at «staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år».

- Dette er en milepæl for mediepolitikken. Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt er nå utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes reagerer slik på utlysningen:

– Som vi hele veien har vært tydelig på har TV 2 et sterkt ønske om å være allmennkringkaster også fremover i tid. Nå har vi for noen timer siden mottatt et omfattende utlysningsunderlag som vi naturlig nok må bruke tid på å gå gjennom. Vi ber om forståelse for at dette selvsagt også er en sak som skal gjennom alle beslutningsorganer i TV 2. Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Møte med to interessenter

I løpet av våren har kulturdepartementet hatt møter med to potensielle interessenter om saken – TV 2 og TV 3-eier MTG.

En ny tv-avtale kommer etter langvarig press fra TV 2, som inntil utgangen av 2016 hadde status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

Den nye avtalen utlyses med utgangspunkt i Stortingets behandling av stortingsmelding 14 om kommersiell allmennkringkasting tidligere denne våren.

I kunngjøringen stilles det også krav om at avtaleparten må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 kilometer utenfor Oslo.

«Det er videre en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær tv-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett», skriver departementet i pressemeldingen.

135 millioner kroner

Avtalen vil innebære en kompensasjon fra staten på 135 millioner kroner per år i fem år, knyttet til et konkret allmennkringkastingsoppdrag .

Oppdraget vil bli tildelt etter en skjønnhetskonkurranse.

Tematisk og sjangermessig bredde i tilbydernes planer vektes med 40 prosent, hyppighet og omfang av egne nyhetssendinger vektes 30 prosent, hyppighet og omfang av norskspråklige programmer for barn og unge vektes 15 prosent og planlagt ressursbruk på norsk film og tv-drama vektes 15 prosent.

Departementet skriver i pressemeldingen at søknadsfristen er 23. september, og at man tar sikte på å ha inngått en avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av desember.

Avtalen begynner deretter å løpe senest åtte måneder etter den er inngått.

Skeptiske konkurrenter

Det var rett før jul i 2016 at kulturministeren leverte en stortingsmelding om fremtidens kommersielle allmennkringkasting.

Konkurrentene mener avtalen om en kompensasjon på 135 millioner kroner årlig er skreddersydd for TV 2.

TVNorge-eier Discovery har vært en av de sterkeste motstanderne av denne motytelsen fra staten.

– Det er både feil diagnose og feil medisin å gi statsstøtte til Egmont og TV 2 for å opprettholde mediemangfoldet i Norge, skrev kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge-eier Discovery til DN i januar.

Også mediekonsernene Schibsted og Amedia har uttalt skepsis.

– Det er ikke åpenbart at det er en kommersiell allmennkringkaster som har størst behov for kompensasjon for utgifter til å produsere nødvendig journalistisk samfunnsinnhold, sa Stig Finslo, konserndirektør for utgiverspørsmål i lokalaviskonsernet Amedia, til DN i januar.(Vilkår)