– Jeg har jobbet med mennesker i hele mitt liv, blant annet med autister som både har lugget og spyttet på meg. Men jeg har aldri opplevd maken til måten jeg er blitt behandlet på av VG. Det oppleves som et angrep mot mine menneskerettigheter rett og slett – der du blir fratatt ytringsfriheten din, sier daglig leder Petter Sødermann i konsulentselskapet Sødermann as til DN.

Daglig leder Petter Sødermann i konsulentselskapet Sødermann.
Daglig leder Petter Sødermann i konsulentselskapet Sødermann. (Foto: Helle Frogner)

Sødermann har klaget VG inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten.

Bakgrunnen for klagen er at VG skrev en rekke kritiske saker om Sødermanns virksomhet i fjor. Den første reportasjen ble publisert i oktober under tittelen: «Tilbyr kommuner hjelp for å øke tilskudd for psykisk utviklingshemmede», hvor blant annet Oslo kommune beskrev tilbudet fra konsulentselskapet som «useriøst». Sødermann besvarte kommunens uttalelser med at målet var å gi psykisk utviklingshemmede tilbudet de har krav på.

I en epost skriver nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG følgende om uttalelsene og PFU-klagen fra Sødermann:

– Vi har ikke mottatt noen klage fra Sødermann og vi kan derfor ikke svare på innholdet i den. Vi registrerer at Sødermann i sine uttalelser her gir en gjengivelse av saken vi ikke er enig i, og hvis saken blir tatt opp til behandling i PFU vil vi selvsagt svare grundig på de påstander som fremsettes.

Fikk høythengende pressepris

Sakene om Sødermann kom like etter at VG publiserte den såkalte Tolga-saken der tre brødre i flere år ble rapportert inn som psykisk utviklingshemmede av kommunen og fikk vergemål mot sin vilje.

Artiklene førte til en offentlig granskning som blant annet slo fast at to av brødrene hadde fått feil diagnose, at kommunen hadde feilregistrert antall psykiske utviklingshemmede og at Tolga kommune hadde fått syv millioner kroner for mye i statlige midler. VG-journalistene som skrev saken fikk onsdag den store journalistprisen for avsløringene.

Sødermann mener VG i en rekke artikler har presentert feilaktige opplysninger om Sødermann as, blant annet ved å koble selskapet til Tolga kommune som selskapet aldri skal ha hatt oppdrag for.

I en pressemelding sendt til VG tidligere i januar, tok konsulentselskapet Sødermann derimot selvkritikk på to områder: uformell tone og prismodell. Men understreket også at de ikke kjente seg igjen i det bildet avisen tegnet av dem.

– Fratatt meg drivkraften

Trude Hansen, rådgiver i PFU-sekretariatet, bekrefter at klagen fra Petter Sødermann er mottatt, men at sekretariatet ikke har tatt stilling til om den skal behandles eller ikke.

I klagen skriver Petter Sødermann blant annet at «vi ga VG relevant faktainformasjon i all vår dialog med dem, uten at VG på noe tidspunkt korrigerer dette». Han skriver videre at han «stiller spørsmål med mye av VG sin metodebruk og den grunnleggende etikken i deres virksomhet».

Han avslutter klagen med at «for Sødermann as fikk VG sine artikler enorme konsekvenser. Vi var 22 ansatte 1. oktober. Innen jul var 4 mennesker sykmeldte (inkludert meg), 16 mennesker var helt eller delvis permittert. For min egen del så har VG fratatt meg den drivkraften jeg trenger for å bygge bedriften min.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.