I juni ble det klart at Sofie, som stilte opp i Bar-Vulkan-saken til VG, klaget dem inn for PFU etter VGs evalueringsrapport.

Kjernen i hennes kritikk av avisen var at VG i sin evalueringsrapport i kjølvannet av saken, der Sofie i ettertid fikk trekke et sitat, refererte til fortrolige samtaler uten å spørre henne. Sentralt i denne kritikken var Vær Varsom-plakatens punkt 3.6 om at «upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående».

14. juni svarte VG på klagen til PFU: Der vedgår de at de brøt med god presseskikk i deres dekning av saken, men ikke at evalueringsrapporten i etterkant gjør det.

Dette begrunner VG med at opplysningene Sofie har gitt dem ikke er blitt videreformidlet til andre, men heller publisert på deres egen plattform som en del av en journalistisk avveining.

VG understreker at Sofie har vært kjent med innholdet i evalueringsrapporten før den ble publisert 26. mars.

«Premissene for rapporten og gjennomgangen av innholdet har vært tydelig fra vår side. Vi har som tidligere skrevet satt pris på Sofies bidrag til vår evaluering», står det i tilsvaret fra avisen, som er signert stabssjef Øyvind Næss.

Reiser prinsipielle spørsmål

Sofies advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, sier at han ikke har rukket å lese tilsvaret til VG, men gjentar at de fremdeles er av den oppfatning at VG har brutt med god presseskikk også ved evalueringsrapporten.

– Sofie vil alltid være redusert til «jenta på Bar Vulkan», og det burde få en konsekvens, sier han og viser til hennes forsøk på å trekke seg fra saken i forkant av publiseringen.

Når det gjelder VGs forsvar på at upublisert materiale ikke er utlevert til utenforstående, men heller publisert, mener han at det heller skal skilles mellom det journalistiske arbeidet og rapporten i etterkant.

– Der ser det ut som vi er av en annen oppfatning enn VG, og det reiser prinsipielle spørsmål om upublisert materiale.

– Hva tror du blir utfallet når PFU skal behandle saken?

– Det vil jeg ikke kommentere, men nå ligger klagen, støtteskrivet og tilsvaret på bordet, så da har vi full tillit til at PFU vil se på det relevante.

VG ønsker ikke kommentere

Ola Stenberg, utviklingsredaktør i VG, opplyser at de ikke kommer til å kommentere saken utover tilsvaret, ettersom den er under behandling i PFU. I en tekstmelding skriver ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro:

– Vi forholder oss lojalt til PFUs vedtekter for klagebehandling. VG har ingen kommentarer utover dem vi sender til sekretariatet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.