– Jeg synes det var på sin plass. Gjennomgåelsen var veldig vag, og jeg fikk ikke beskjed om at jeg kunne ha med meg bistand, hvor lang tid det skulle ta og hvilke rettigheter før møtet. Det var viktig at de fikk med det også, sier Sofie Bakkemyr til DN.

Hun har nå valgt å stå frem med fullt navn for første gang siden saken ble kjent tidligere i år.

VG ble felt for brudd på god presseskikk på fem punkter av Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag for artikkelen om Bar Vulkan-saken.

- Saken er en skamplett i norsk pressehistorie, sa PFU-medlem Liv Ekeberg under behandlingen av saken i PFU onsdag. Ekeberg er journalist i Agderposten og representerer pressen i PFU.

Utvalget valgte også å felle VG for kildehåndteringen av Sofie i forbindelse med gjennomgåelsen av evalueringsrapporten.

PFU mente VG ikke opptrådte hensynsfullt nok også i gjennomgåelsen av rapporten og at premissene for gjennomgåelsen ikke var klargjort godt nok i forkant.

Vil be om å få kompensert utgifter

Sofie Bakkemyr vil ikke svare på spørsmål om hun synes saken bør få konsekvenser for VG-toppene. Hennes advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, varsler at Bakkemyr vil komme med krav om å få sine utlegg i forbindelse med saken dekket.

Les Kjetil B. Alstadheims kommentar: Ille for VG? Det ble verre dnPlus

– Vi vil rette en henvendelse til VG om å kompensere utgiftene vi har hatt, og så vil vi at VG skal ta stilling til om ikke Sofie fortjener en form for oppreisning, slik rettspraksis viser, sier Solevåg.

Dersom VG ikke ønsker det, er neste skritt et formelt oppreisningskrav mot VG.

– Vi mener det er rom for en slik oppreisning. Vi må se på hva som skjer når vi legger frem en henvendelse til VG om dette. Så vil måten de svarer oss på bestemme hvilke skritt vi tar videre. Men jeg har lyst til å legge til at det har vært en ryddig kontakt og ryddig behandling mellom oss og VG, sier Bakkemyrs advokat.

Sjefredaktør og administrerende direktør Gard Steiro mener det i utgangspunktet ikke er grunnlag for et krav mot VG.

– Vi har ikke mottatt noe krav. I utgangspunktet mener vi det ikke er grunnlag for noe krav, men hvis det kommer et krav får vi lese det og ta stilling til det når det kommer.

– Så du kan ikke si her og nå at dere dekker hennes utgifter?

– Vi har ikke fått noe krav om dette, så det må vi ta stilling til når det eventuelt kommer.

Rapportarbeid felt

Steiro hadde en direkte rolle i publiseringen av saken – da han var på jobb og deltok i arbeidet før publiseringen.

Arbeidet med evalueringsrapporten ble derfor ledet av nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken. VG fikk ros av PFU for en grundig gjennomgåelse av saken, men gikk på et knusende nederlag da avisen ble felt både på punkt 3.3 i Vær varsom-plakaten – om å klargjøre premiss – og punkt 3.9 – om å opptre hensynsfullt overfor kilder.

Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG svarte i etterkant av behandlingen på spørsmål fra pressen.
Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG svarte i etterkant av behandlingen på spørsmål fra pressen. (Foto: Elin Høyland)

– Dette har vi vært åpne om. Min involvering når det gjelder beklagelsen har vært kjent og der ble det gjort feil. Det har vi vært åpne og tydelige om. Når det gjelder rapporten, er vi uenige i PFUs konklusjon, men når vi får en fellelse fra PFU lytter vi til den og tar lærdom av den, sier Steiro.

– Som Gard sier er mye av det Sofie skriver i sin klage det samme som vi nå erkjenner i vårt tilsvar. Når det kommer til møtet med Sofie opplever vi at vi hadde tydelige premisser og så ser vi at hun skriver at hun skulle ønske at hun hadde informasjon i forkant av det møtet. Det lytter vi til. Vi tar også uttalelsen PFU har kommet med til etterretning, sier Håndlykken.

– Denne saken har foreløpig kun fått arbeidsmessige konsekvenser for én person i VG – journalist Lars Joakim Skarvøy, som har måttet ta permisjon. Nå har dere begge fått sterk kritikk for håndteringen både av publiseringen og av arbeidet med rapporten. Vil dere ta noe konsekvenser av det?

– Når det gjelder enkeltmedarbeidere og denne saken, kommer jeg ikke til å gi noen kommentarer eller vurderinger. Det oppleves som uryddig. Jeg kommer til å si det samme som jeg har sagt tidligere: Lars Joakim Skarvøy er i permisjon. Når han kommer tilbake til VG skal vi se hva vi skal gjøre med det. Hvilke andre vurderinger vi gjør etter dette, kommer jeg ikke til å diskutere offentlig, sier Steiro.

Styreleder i VG, Siv Juvik Tveitnes, skriver i en tekstmelding til DN at hun har full tillit til VGs håndtering av saken.

– Utover det er det ikke naturlig at jeg uttaler meg om dette, i lys av den rollen jeg har.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.