I fjor høst publiserte VG en rekke artikler der de omtaler Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og tilknytningen en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

I den forbindelse ba VGs journalist om innsyn i sentrale dokumenter i saken. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen om innsyn avslått.

Avslaget har vanskeliggjort VGs granskning av henleggelsen av en sak mot en av politiets ledende tjenestemenn. Avisen klaget senere til Riksadvokaten, men klagen førte ikke fram. I begrunnelsen slo Riksadvokaten fast at saken verken reiste nok prinsipielle spørsmål eller var i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon.

– Påtalemyndighetens avslag og begrunnelse er problematisk. Det blir lagt unødige og uakseptable hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår, som blant annet er å granske hvordan politiet forvalter sin makt, sier VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro i en pressemelding.

Steiro får full støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening som sammen med VG har engasjert advokatfirmaet Schjødt og stevnet Riksadvokaten for Oslo tingrett. De krever at de omstridte dokumentene frigis til avisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.