VG leverte i tredje kvartal en driftsresultat før av- og nedskrivninger på 87 millioner kroner, mot 66 millioner kroner året før.

Omsetningen i VG var på 428 millioner kroner i kvartalet, mot 401 millioner kroner året før.

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal hyller det gode resultatet.

- Vi har suksess med å signere nye digitalabonnenter, som nærmer seg totalt 600.000. Igjen er VG stjerneutøveren blant våre mediehus, med en inntektsvekst på syv prosent og en ebitda-margin på 20 prosent, sier Ryssdal.

Så langt i år har VG et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 263 millioner kroner. Det er nesten tilsvarende resultatet for hele 2016, som var på 272 millioner kroner.

Bedre lønnsomhet i abonnementsavisene

Abonnementsavisene i Schibsted, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, hadde i 3. kvartal en omsetning på 605 millioner kroner, et fall fra 658 millioner kroner.

Lønnsomheten er imidlertid bedre enn i fjor. Avisene har et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 46 millioner kroner, mot 30 millioner kroner året før.

Det gir en margin på 8 prosent, mot fem prosent i 2016.

Jevnt i Sverige

I de svenske husene var resultatene jevnere.

Aftonbladets omsetning falt med tre millioner svenske kroner, fra 464 millioner til 461 millioner svenske kroner.

Aftonbladets driftsresultat før av- og nedskrivninger var på 65 millioner kroner, mot 61 millioner kroner året før.

I Svenska Dagbladet falt omsetningen fra 218 millioner svenske kroner til 212 millioner. Driftsresultatet var imidlertid det samme som året før - på 18 millioner svenske kroner.(Vilkår)