Tolga kommune klaget VG inn for PFU for brudd på god presseskikk innen kildekritikk og kontroll av opplysninger, saklighet og omtanke, skille fakta og kommentar, dekning for titler, samtidig imøtegåelse, samt tilsvarsretten. De fremhevet også at hensyn til taushetsplikten gjorde det komplisert å svare VG.

PFU-medlemmene var samstemte i at de ikke synes VG har brutt god presseskikk. Et av hovedpoengene til Tolga kommune var at VG ikke hadde dekning for å skrive i sakens tittel at brødrene ble umyndiggjort fordi kommunen ønsket mer statlig pengestøtte.

– Det er ganske opplagt at VG har dekning for tittelen. Jeg kan forstå at forsiden slår hardt. Men hver for seg har alle disse titlene dekning i stoffet, sier PFU-nestleder Anne Weider Aasen.

PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård mener Tolga kommune selv må ta mye av ansvaret for at saken ble som den ble.

– Jeg mener VG har gjort et godt og viktig arbeid her. Kommunen må ta sin del av ansvaret for vinklingen ettersom de ventet til etter publisering med å komme ut med presiseringer. Man kan ikke få hindre det offentlige ordskifte med å la være å kommentere, sier Bjøntegård.

PFU mener til gjengjeld at kommunen har utvist manglende vilje til å opplyse saken og at de har hatt god tid til å oppklare feil før publisering.

– Vi tar PFUs konklusjon til etterretning og vi er fornøyde med at PFU valgte å behandle klagen, skriver Tolga kommune i en uttalelse.

VGs sjefredaktør er fornøyd med PFUs slutning.

– Jeg er fornøyd, men ikke overrasket over utfallet. Jeg har hele tiden ment at kritikken mot VG og VGs journalister i denne saken har vært grunnløs, sier sjefredaktør Gard Steiro i VG til DN.

Reagerte på dekningen

Tolga-saken gjelder tre brødre i Tolga-kommune som uvitende ble kategorisert som psykisk utviklingshemmede av kommunen i flere år. VG Helg publiserte saken i oktober 2018, og inneholdt sterk kritikk av Tolga kommune. Blant annet forteller saken at Tolga kommune skal ha økt antallet psykisk utviklingshemmede i kommunen for å få økt offentlig støtte til et presset kommunebudsjett.

Tolga kommune ved rådmann Siv Stueland Sjøvold har klaget VG inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Hun mener avisen har skapt et feilaktig inntrykk av at «kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger», skriver Sjøvold i klagen.

– Det handler om totalinntrykket VG har skapt, som vi mener har flere feilaktige sider, og som har fått leve sitt eget liv i etterkant, med feilaktige fremstillinger i flere andre medier, sier Sjøvold til Journalisten.no.

VG mener de ikke har brutt god presseskikk og at Tolga kommune har fått god tid til å svare avisen og at de fikk fremlagt tilstrekkelig informasjon til å svare.

VG mottok et SKUP-diplom og Den store journalistprisen for Tolga-sakene.

Medhold i to Tolga-saker

Under dagens møte behandlet PFU også en annen klage mot VG. Denne var stilt av Sødermann konsulentselskap og var også knyttet til Tolga-saken.

Daglig leder Petter Sødermann rettet i klagen sterk kritikk mot VGs journalister og deres arbeidsmetoder.

– Jeg har jobbet med mennesker i hele mitt liv, blant annet med autister som både har lugget og spyttet på meg. Men jeg har aldri opplevd maken til måten jeg er blitt behandlet på av VG. Det oppleves som et angrep mot mine menneskerettigheter rett og slett – der du blir fratatt ytringsfriheten din, sa Sødermann til DN i mai.

Heller ikke i denne saken ble det funnet at VG hadde brutt god presseskikk.

PFU ga klagen såkalt «forenklet behandling», en prosedyre som gjerne brukes når PFU-sekretariatets innstilling til PFU gir lite sannsynlighet for uenighet og diskusjon. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.