DN har tidligere skrevet at Økokrim mis­­tenker at det børsnoterte seismikkselskapet TGS-Nopec har medvirket til skatte­­­­­­­­­­­unndragelser for flere hundre millioner kroner. Siktelsen gjelder en seismikkontrakt med oljeselskapet Skeie Energy, som senere har skiftet navn til E&P Holding.

Etter et avslag hos Oslo tingrett har DN fått medhold i krav om innsyn i skattesviksaken hos lagmannsretten. Det har gitt avisen tilgang til en rekke andre ransakingsbeslutninger. Her frem­­­går det at det har vært ran­­saking på ni adresser, hos blant andre meglerhusene Pareto Securities, Carnegie, og First Securities.

– Jeg kan ikke så tidlig i saken kommentere bakgrunnen, men vi har ransaket en rekke adresser fordi vi søker etter bevis, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Etter det DN erfarer, dreier Økokrims etterforskning seg om misbruk av refusjonsordningen for petroleumsselskaper. Staten betaler små selskaper for å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Etter hva DN forstår, mener Økokrim at det foreligger en fiktiv avtale.

Også tidligere finansdirektør i TGS-Nopec Arne Helland og tidligere administrerende direktør i Skeie Energy Christian Selmer er siktet i saken. Begge nekter straffskyld.

Ransakingene har vært i «bopel med tilhørende rom og boder og andre steder og rom vedkommende disponerer, som kontor, arbeidsplass, hytte, biler m.m. Dersom informasjon av betydning som bevis er lagret ved bruk av EDB, omfatter begjæringen også det aktuelle datautstyret. Formålet med ransakingen er å sikre bevis», heter det i ransakingsbeslutningene.

Vil ikke kommentere

For de respektive meglerhusene heter det at de har «foretatt en verdivurdering av mistenkte E&P Holding as i 2008/2009 og at E&P Holding sin finansielle situasjon, samt vurderinger av selskapets verdi i 2008/2009, anses sentralt for etterforskningen».

FIKK BESØK. – Vi arbeider med å finne frem materialet Økokrim ønsker, skriver juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto.
FIKK BESØK. – Vi arbeider med å finne frem materialet Økokrim ønsker, skriver juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto.
– Vi har gjort en verdivurdering på vegne av TGS-Nopec. Detaljene i arbeidet kan jeg ikke kommentere, sier daglig leder i Carnegie, Christian Begby.

Han bekrefter at meglerhuset har fått en forespørsel om ut­levering av dokumenter, og under­­­streker at det samarbeider med Økokrim.

Også juridisk direktør i Pareto Securities, Ole Wetlesen Borge, bekrefter at Økokrim møtte opp på meglerhusets kontor i Kristiansand med en tredjeparts ransakingsordre.

– Vi tok umiddelbart kontakt med dem og opplyste at det etterspurte materialet befant seg i Oslo og selvsagt ville bli stilt til deres disposisjon. Vi arbeider for tiden med å finne frem materialet Økokrim ønsker. Vi kan forøvrig ikke kommentere kundespørsmål, skriver Borge i en epost.

Swedbank, som eier First Securities, ønsker ikke å kommentere ransakingen.

– Swedbank kommenterer ikke enkelthendelser i compliance-området, men generelt kan vi fra tid til annen ha kontakt med offisielle myndigheter, slik kontakt kan være av allmenn karakter eller gjelde spesifikke kunder, skriver kommunikasjonssjef Sara Christensen i en epost.

Revisorbesøk

Parallelt har påtalemyndigheten ransaket revisjonsgigantene Ernst & Young og PwC, som har vært revisorer for henholdsvis E&P holding og TGS-Nopec.

RANSAKER. – Jeg kan ikke så tidlig i saken kommentere bakgrunnen, men vi har ransaket en rekke adresser fordi vi søker etter bevis, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.
RANSAKER. – Jeg kan ikke så tidlig i saken kommentere bakgrunnen, men vi har ransaket en rekke adresser fordi vi søker etter bevis, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim. (Foto: Øyvind Elvsborg)
«Retten finner på denne bakgrunn at det er særlig grunn til å anta at det finnes bevis som kan beslaglegges hos selskapet,» heter det i beslutningen.

– Vi kan bekrefte at Økokrim har vært på besøk, det er helt udramatisk, sier administrerende direktør Håvard S. Abrahamsen i PwC.

– Som revisor har vi taushetsplikt, så vi har ingen kommentar, sier pr-sjef Ole Kristian Lunde i Ernst & Young.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.