Finansdepartementet har sendt et brev til Finanstilsynet om å vurdere kapitalkrav og risikovekter for boliglån, i tråd med det som ble varslet i Nasjonalbudsjettet.

Det opplyses i en melding mandag.

«Ut fra systemrisikohensyn er gode grunner for at de beregningsmodellene (IRB-metoden) bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån, bør skjerpes, jf. også omtale av dette senest i Nasjonalbudsjettet 2013 og i Finansmarknadsmeldinga 2011», heter det.

Finansdepartementet viser til at et systemrisikopåslag på risikovektene for boliglån i pilar I kan gjennomføres på forskjellige måter, herunder ved å innføre gulv på én eller flere av parametrene som benyttes for å beregne kapitalkrav etter IRB-metoden, ved å bruke multiplikator eller ved å innføre et risikovektgulv som i standardmetoden.

Innføring av slike minstekrav vil kunne være et alternativ til å videreføre det såkalte Basel I-gulvet (hvor beregningsmodellene benyttes).

Ventet handlingsrom i det foreslåtte nye kapitalkravsregelverket fra EU, det såkalte CRR/CRDIV, er blant annet vurdert av den nordiske arbeidsgruppen om Basel III/CRD IV, jf. kap. 4.3 om risikovekter i interne beregningsmodeller, vises det til.

«Finansdepartementet legger til grunn at det vil være nasjonal handlingsrom i det nye regelverket som blir endelig fastsatt», heter det i meldingen.

Departementet ber om at Finanstilsynet utarbeider et utkast til høringsnotat og forskriftsregler som skjerper risikovekter for boliglån i IRB-metoden.

«Vi ber herunder om et forslag til risikovekt for boliglån i IRB-metoden på minimum 35 prosent risikovekt (som i standardmetoden), men tilsynet kan også foreslå andre alternativer», heter det, og videre:

«For banker som benytter standardmetoden, ber departementet om en vurdering av om vi bør innføre et systemrisikopåslag på risikovekter i standardmetoden, ev. innføre en differensiering av risikovekter avhengig av kredittverdigheten til låntaker, jf. for eksempel forslag til regulering i Sveits».

Departementet ber om at utkast til høringsnotat og forskriftsregler som nevnt oversendes til departementet innen 1. mars 2013.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.