Et scenario som ikke var lett å forestille seg for et par år siden fant sted på NTNU torsdag:

Det ble arrangert et motivasjonsseminar for oljestudenter.

Et knippe petroleumsstudenter tok grep da de så at klassen krympet og bekymringen steg:

– Folk tror det er døden for olje, men det eneste er at det er blitt billigere å utvikle og det er viktig at vi henger med på den teknologiske utviklingen, sier Halvor Tobro (22).

– Mange kommer til meg og sier «det er annerledes nå for nå har vi solceller». Men sjekker du når solceller ble oppfunnet var det i 1883. Mange er ikke veldig opplyste om energimarkedet, sier Mathias Lia Carlsen (22).

Begge er studenter og initiativtagere bak «Petroleumskvelden 2016» som ble arrangert for første gang torsdag. 150 billetter ble revet bort og målet var at foredragsholdere fra bransjen skulle motivere studentene til å fortsatt satse mot petroleumsindustrien.

– Mange sier at det ikke blir noen petroleumsbransje på grunn av det grønne skriftet. Når jeg spør spesifikt om hva som skal komme og erstatte oljen får jeg derimot få konkrete svar, sier Carlsen.

Advarte de unge

Arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass slapp torsdag en rapport som anslo at det vil bli 22.000 nye arbeidsplasser frem mot 2020 og at det vil bli et «betydelig behov for rekruttering i 2019-2020».

Tilsynelatende gode nyheter for vordende studenter, men i regnestykket må det også tas med at det før den tid anslås at ytterligere 12.000 arbeidsplasser skal bort og 38.000 norske oljejobber allerede har forsvunnet.

Les om rapporten her: 50.000 oljejobber forsvinner dnPlus (DN+)

Fagforeningsleder Leif Sande i Industri Energi mente i torsdagens DN at arbeidsgiversiden malte horisonten for lys og at mange burde stille seg spørsmålet: «Skal vi satse på å ta vår utdannelse sånn at vi havner i oljebransjen for bare et par år?»

Student Carlsen er ikke enig med fagforeningslederen.

– Man skal ikke svartmale markedet for folk som søker på petroleumsfag i år eller som nettopp har begynt. De kommer ut i et marked som er helt annerledes enn det vi ser nå, sier han.

Stupende søkertall

Det er uansett udiskutabelt at ras i oljeprisen og store kuttrunder i oljeselskapene har nådd frem til studentmassen. I 2015 ble søkertallene til petroleumsfag ved NTNU halvert, og over hele landet har karakterkravene til petroleumsstudier stupt som en konsekvens av mindre interesse.

– Ser du fem år i frem i tid vil vi få manko på kompetanse om mange fortsetter å bytte bort. Det er dette vi vil motvirke med arrangementet, sier Tobro.

Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Engergy.
Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Engergy. (Foto: Per Ståle Bugjerde)
Rystad Energy var blant selskapene som var representert under torsdagens arrangement. Leder Jarand Rystad mener det er et viktig grep studentene tar.

– Dessverre er det slik at til og med regjeringen snakker som at det blir en varig oljenedtur i Norge. Det er rett og slett feil. Petroleumsbransjen er en syklisk bransje, ingenting tyder på en strukturell endring. Jeg har vært veldig bekymret for at man bygger ned sektoren for mye nå i nedgangssyklusen. De som begynner på studiene nå vil komme ut i et marked som er veldig hot, tror analytiker Rystad som spår «et stort behov for oljeingeniører fremover».

«The crazy ones»

I en reklamefilm for Petroleumskvelden siteres en Apple-reklame fra 1998 som hyller outsideren som tør å satse der ingen andre våger. Den avsluttes med slagordet «think different».

– Det er litt overraskende at dere fremstiller de som velger oljebransjen som en «outsider»?

– Ja, men det er den posisjonen man er blitt satt i nå. Vi trenger folk som tør å stå litt imot når alle andre vender ryggen til. Folk som tenker at det er mer håp når de andre ikke mener det er det. Det er mange som plutselig har skiftet mening over natten, forklarer Carlsen.

 &lt;/p&gt;&lt;p &gt;«Hjelpe meg, dette er fantastisk», var det første instituttleder Egil Tjåland ved petroleumsteknologi og anvendt geofysikk tenkte da han hørte om arrangementet. Instituttlederen ved NTNU er optimist både for fremtiden til egne studenter, men også for søkertallene til høsten.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Det har vært såpass mange signaler om at bransjen vil trenge folk. Det blir et gap nå, om man ikke fyller på, sier Tjåland som «gledet seg som en hund» til kvelden.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Han har også sett filmen der oljearbeiderne fremstilles litt som outsidere:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Dette krever outsiderne nå. I et krevende marked trenger man litt spesielle personer som tenker annerledes, nå er det ikke lenger bare «rett frem», sier Tjåland.&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="06a701f8-d4ca-4153-a85b-d47a73801575" &gt;&lt;field name="title"&gt;Så lavt har snittet blitt&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Redd for å miste en generasjon&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;– I dag er det ikke behov for ungdom med realfag i det hele tatt. Det er en fot i ræven til alle som gjorde som de sa. Og det er de unge som går ut, sa fagforeningsleder Leif Sande i Industri Energi &lt;a href="http://www.dn.no/nyheter/energi/2016/03/09/1856/Olje/50000-oljejobber-forsvinner" target="_blank"&gt;til DN torsdag&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti_picture-863526" &gt;&lt;field name="title"&gt;863526.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Adrian Nielsen&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;– Der tar Leif feil, kontrer Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna som organiserer høyt utdannede innen naturvitenskap og teknologi.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Han setter det på spissen og analyserer dagens situasjon. Det ser dystert ut i 2016, men vi vet ikke hva som skjer i fremtiden, sier hun.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Tekna-presidenten mener oljebransjen vil være avhengig av teknologer også i fremtiden. Derfor er hun glad for at Norsk olje og gass nå sier de er bevisste på å fortsatt rekruttere unge mennesker.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Rekrutteringen må ikke stoppes helt. Da sager vi av grenen vi sitter på og mister en generasjon, sier hun.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Mens 40 prosent av fagforeningens nyutdannede medlemmer fikk jobb hos oljeindustrien i 2014, var det samme tallet 13 ifjor.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;– Merker dere at studentene er usikre?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Jeg tror alle er usikre for øyeblikket slik mediebildet har sett ut i det siste. Ifjor så vi at fem måneder etter avlagt eksamen hadde 85 prosent av våre medlemmer fått jobb, det er fremdeles et ganske høyt tall, sier Randeberg.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Det er en kraftig nedskalering, men også noe med måten man snakker om det på. Det er klart det er mye usikkerhet i markedet, men det er også viktig å få arbeidsgiverne på banen slik at ikke alt vi hører om er nedskjæringer og kutt, sier Randeberg.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les flere saker fra DN Talent&lt;/strong&gt; (og følg oss på &lt;a href="https://www.facebook.com/dntalent"&gt;Facebook&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="7f2a3bb8-2e72-4451-b462-abc644e15526" &gt;&lt;field name="title"&gt;Sindre (24) mistet jobben før han fikk begynt&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Sindre Berntsen trodde han var sikret jobb. Ti timer før jobbstart ble han sagt opp. Fagforening advarer studenter mot fristende jobbtilbud langt frem i tid.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; (DN+)&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti4841803" &gt;&lt;field name="title"&gt;Nyutdannede rømmer til konsulentbransjen&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;På ett år er markedet for nyutdannede sivilingeniører snudd opp ned. – Jeg var i en bursdag der fem av sivilingeniørene sa de «visste» de kom til å miste jobben i neste uke, sier Frida Næss-Ulseth.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="025ad7b2-2db2-4b99-83c0-2ceb7373a93d" &gt;&lt;field name="title"&gt;Har søkt over 200 jobber uten napp&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Maskiningeniør Mari Krogness Forsnes (25) har søkt jobber i over ett år  – uten å få napp. &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="enablerefereraccess"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:NTNU" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Norsk_Olje_og_Gass" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Tekna" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:_oljesmellen" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Utdannelse" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.