Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

. Jeg kjenner i dag ikke til noen norsk bank som er villig til å låne til solkraftprosjekter i Afrika, sier forfatteren. Her er solcellepaneler på hustak i bydelen Alexandra, utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg
. Jeg kjenner i dag ikke til noen norsk bank som er villig til å låne til solkraftprosjekter i Afrika, sier forfatteren. Her er solcellepaneler på hustak i bydelen Alexandra, utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Foto: Waldo Swiegers/Bloomberg les mer

Innlegg

Skyter ned en stråmann

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norfund mener at nulltoleranse for korrupsjon er riktig politikk, og vi bruker mye ressurser på å forebygge korrupsjon i våre prosjekter. Vi er overbevist om at skjerpingen av regel- og lovverk på dette området de siste ti år har vært bra. Slik vi ser det, fremstår mange vestlige bedrifter i dag som forbilder og forkjempere for nulltoleranse i fattige land. Mange steder er derimot korrupsjonskulturen skapt eller opprettholdt av tradisjonell gavebistand.

Advokat Frode Elgesem velger å misforstå når han i sitt innlegg i DN 15. mai kritiserer Norfund for å «ta for lett på korrupsjon» på bakgrunn av at jeg skriver at norske politikere, media og andre må heie på investorer som tar risiko i fattige land. Det jeg påpeker i mitt innlegg i DN 10. mai er at debatten om integritet og korrupsjon har skapt frykt for at bedriften får et dårlig omdømme her hjemme hvis den investerer i fattige land.

Dette gjør at viktige bedrifter vegrer seg og kanskje lar være å satse i fattige landene som så sårt trenger kapital og kompetanse. Ikke minst innebærer det at vestlige banker er på vei ut av fattige land. Det er en svært skadelig trend både for utvikling og for klimaet.

Mitt poeng har ikke vært å endre holdningene til korrupsjon, men å skape aksept for at det kan skje feil i vanskelige markeder.

Skal vi nå FNs utviklingsmål må det legges til rette for kommersielle investeringer fra nord til sør i en skala vi ikke før har sett. Elgesems anekdote om de sammensatte årsakene til at Barclays bank trekker seg ut av Afrika, tilfører diskusjonen lite nytt. Jeg kjenner i dag ikke til noen norsk bank som er villig til å låne til solkraftprosjekter i Afrika. Tar jeg feil vil jeg gjerne høre fra banken.

Vestlige banker er på vei hjem av mange grunner, noe av årsaken er omdømmerisiko og kompliserte og kostnadsdrivende reguleringer.

Jeg har aldri argumentert for «nedkriminalisering av korrupsjon», slik Elgesem skriver. At hele dette saksfeltet er sensitivt og emosjonelt illustreres ved Elgesems innlegg, som lager og skyter ned en stråmann i stedet for å bidra til diskusjonen om hvordan investeringer kan bidra til å bekjempe fattigdom og løse klimaproblemet.

Vi trenger en offentlig debatt som viser at det er mulig å jobbe med null toleranse for korrupsjon, og som tar inn over seg at å operere i land uten etablerte juridiske strukturer og demokrati er krevende, men viktig.

Norfunds oppgave er å gå foran og vise at det er mulig og lønnsomt, men skal vi lykkes med å være katalytiske – utløse store private investeringer – trenger vi et nytt offentlig ordskifte der målet er å hjelpe frem de som tør å satse i utviklingsland, ikke å stoppe dem.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Meninger Innlegg
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Anbefalte videoer