Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Telenors Berit Svendsens ønsker til Solbergs regjeringserklæring

Konkurransen i det norske bredbåndsmarkedet har fungert godt for utbyggingen av høyhastighet, og Norge ser ut til å være i rute til å nå de nasjonale bredbåndsmålene. Foto: Gunnar Blöndal
Konkurransen i det norske bredbåndsmarkedet har fungert godt for utbyggingen av høyhastighet, og Norge ser ut til å være i rute til å nå de nasjonale bredbåndsmålene. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Teknologi

Teknisk tiltaksliste for Solberg II

Regjeringserklæringen bør inneholde tiltakene som må til for at Norge skal havne i tet i det digitale kappløpet. Her er de viktigste.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I disse dager skal regjeringen Solberg formulere sin nye politikk for de neste fire årene. Det er mange av oss som venter spent på hva som vil stå i ny regjeringserklæring, særlig innenfor området teknologi og digitalisering.

De neste fire årene blir avgjørende for hvilken posisjon Norge klarer å ta i det digitale kappløpet. Tingenes internett, stordata og maskinlæring bringer med seg stadig nye muligheter og utfordringer. Utviklingen er omfattende og skjer så raskt at vi som samfunn ennå ikke har oversikten over rekkevidden av endringene som allerede er i gang.

Buzzordene florerer når digitalisering er på dagsorden, og mange er flinke til å utheve visjoner for næringen. Samtidig er det lenger mellom de konkrete forslagene med virkemidler og løsninger. Så hvordan kan Norge best klare de digitale endringene?

  • Oppjuster ambisjonene for infrastrukturen

I internasjonale sammenligninger kommer Norge høyt opp på digitaliseringsrangstigen. Vi har et meget godt utbygd mobilnett, bredbåndsdekning i det meste av landet og effektive digitale løsninger. Ikt-næringen og telebransjens store investeringer til utvikling av nye nett og tjenester bidrar til omstilling, nye arbeidsplasser, og er et viktig bidrag til digitaliseringen av Norge.

Konkurransen i det norske bredbåndsmarkedet har fungert godt for utbyggingen av høyhastighet, og Norge ser ut til å være i rute til å nå de nasjonale bredbåndsmålene om at 90 prosent av befolkningen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd på minst 100 mbit per sekund innen 2020. Samtidig har naboland oppjustert sine bredbåndsambisjoner til å gjelde hele befolkningen.

Fremtidens kommuner vil være avhengige av teknologisk infrastruktur for kommunale tjenester, næringsgrunnlag og for attraktive bomiljøer. Bredbåndsjobben er ikke ferdig i 2020, og jeg foreslår at den norske regjeringen oppjusterer ambisjonene.

  • Sørg for digital kompetanse på alle utdanningsnivåer

Når endringene skjer stadig raskere, er kunnskap mest verdifullt når fagutdannelse samtidig gir innovasjons- og omstillingsevne. I Norge har vi høy digital modenhet i befolkningen, nordmenn er nysgjerrige på ny teknologi og har lav terskel for å ta i bruk nye produkter og tjenester. Dette er et fortrinn. For fremtidens sykepleiere, politifolk og regnskapsmedarbeidere trenger et naturlig forhold til teknologi og digitalisering.

Regjeringen har tatt et viktig første steg med strategi for generell ikt-kompetanse i grunnopplæringen. Fremover blir det like viktig å integrere dette i videregående-, høyere- og etterutdanningsløp, som en naturlig del av ulike fagretninger. Også de hodene som er ferdige med grunnutdannelsen vil ha behov for oppdateringer.

  • Gi oss en politimester for cyberspace

Digitaliseringen har gjort cybersikkerhet til noe som angår oss alle. Myndigheter, viktige samfunnsfunksjoner og hver enkelt av oss er stadig mer avhengige av digitale tjenester. Som et innspill i cybersikkerhetsarbeidet har Telenors sikkerhetsmiljø lansert en egen sikkerhetsrapport hvor vi understreker nødvendigheten av et nasjonalt cyber crime center (NC3) i politiet. Telenor mener at vi trenger en politimester i cyberspace, slik at én offentlig myndighet har ansvaret, verktøyene og ressursene som trengs for å forebygge, håndtere og etterforske cyberkriminalitet.

Norge skal gjennom en tøff omstilling fremover. Statsbudsjettene må gå opp med færre oljekroner, samtidig som vi ønsker å beholde velferden. Det offentlige skal effektiviseres, kompetansen blant elever, arbeidstagere og ledere skal heves, samtidig som næringslivet skal finne flere ben å stå på. Mange peker på den digitale næringen som en nøkkel for å oppnå disse målene. Det tror jeg man gjør rett i.

Med ny teknologi kan komplekse samfunnsoppgaver utføres enklere og bedre. Nye norske produkter kan se dagens lys, og tradisjonell olje- og gassindustri kan hjelpes i retning av en grønnere bransje.

Dersom vi skal klare å vinne det digitale kappløpet, er min oppfordring til ny regjeringspolitikk klar. Vi må gjøre alt vi kan for å legge best mulig til rette for dette, nå. Alternativet er å gi fra oss et svært verdifullt konkurransefortrinn.(Vilkår)

Meninger Digitalisering Politikk Næringsliv Teknologi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.