Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Kallestad, Gorm/ Scanpix
Kallestad, Gorm/ Scanpix les mer

Leder DN: Verdiskaping

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Leder Per Waagan i Ålesund-bedriften Waagan Transport satte ifølge NRK kaffen i halsen igår. Årsaken: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at verdiskapingen er dobbelt så høy i Oslo som i resten av landets fylker. «Det meste av industrien i Oslo er vel nedlagt, så derfor blir jeg kraftig provosert over slike uttalelser» sa Waagan til rikskringkasteren.

Waagan får naturligvis støtte fra Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener SSBs statistikk er misvisende, fordi alle hovedkontorene til de store norske selskapene ligger i Oslo, mens «veldig mye av produksjonen foregår i distriktene».

Ifølge Vedum strømmer verdiene fra distriktene, der de skapes, til hovedkontorene i hovedstaden, der de registreres av SSB. Det er ikke overraskende at dette kommer fra Senterpartiet, hvis ideologiske eksistensgrunnlag hviler på at både trivsel og verdiskaping øker med avstanden til nærmeste storby. Ikke desto mindre er det galt.

Selv om hovedkontoret til mange store bedrifter ligger i Oslo eller andre store byer, blir ikke distriktene snytt for sine bidrag til landets bruttonasjonalprodukt. Tallene i Nasjonalregnskapet bygger på regnskapene til den enkelte bedrift, ikke konsernregnskaper. Verdiskapingen blir derfor registrert der den skjer, ikke der hvor hovedkontoret ligger.

Årsaken til at bnp per innbygger er så mye høyere i Oslo enn andre steder i landet, er rett og slett at tettheten av lønnsomme tjenesteytende næringer er mye større i Oslo enn i distriktene.

Som det fremgår av SSBs statistikk, foregår mellom 34 og 46 prosent av all verdiskaping innen forretningsmessig og finansiell tjenesteyting, samt telekommunikasjon, i Oslo. De tre fylkene som ligger nederst på statistikken, bidro tilsvarende lite til disse næringene.

Dette er hverken underlig eller galt, men slik situasjonen er i stort sett alle vestlige land. Kunnskapsintensive og lønnsomme næringer trives best i hovedstaden og andre storbyer fordi det er der disse bedriftene finner den rette arbeidskraften.

Det betyr ikke at det ikke skapes verdier i distriktene. Selvfølgelig gjør det det. Det skapes bare litt mindre enn i byene.

Les også: Stoltenbergs favorittgraf