Ledelse

Slik kan du gjøre mangfold til et gode i teamet

Med Gitte og Thomas Nesset Midelfart og Eirin Larsen.