Nyhet

Dette betyr sanksjonene mot Russland for norske bedrifter

Innført med umiddelbar virkning.