Forskjellene synliggjøres ved at kalkulatoren tar utgangspunkt i fire forskjellige spareporteføljer:

  • Risikofri rente er den renten du får for eksempel i bank
  • Forsiktig portefølje har en liten aksjeandel
  • Balansert har omkring 50 prosent aksjer
  • Offensiv har 100 prosent aksjer

Meravkastning på aksjer har historisk sett i gjennomsnitt ligget på rundt fire prosent i forhold til risikofri rente.

Den forutsetter at porteføljen holdes uendret i hele sparelengden.

Dette regner kalkulatoren ut
Kalkulatoren regner ut hvor mye sparebeløpet vokser til i de fire forskjellige spareporteføljene. I tillegg viser den hvilken forventet meravkastning de tre porteføljene gir i forhold til risikofri rente.

Pengeverdi
Kalkulatoren gir deg pengeverdien på to måter. Først den såkalte løpende pengeverdien. Altså det eksakte beløpet porteføljen vil ha ved spareperiodens slutt.

Beløpet uttrykt i dagens pengeverdi blir justert for forventet inflasjon i spareperioden.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.