Mange trodde knapt det de leste da den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking nylig advarte om at Jorden er en brennende ildkule om 600 år. Han mener det ikke bokstavelig, men bruker brennende ildkule som en metafor for å få folk til å våkne om de fremtidige problemene menneskene står overfor hvis vi fortsetter som vi har gjort frem til nå med overbefolkning og økt forbruk av energi og jordens ressurser.

Nå understøttes det Hawking vil få frem av et opprop som over 15.000 forskere fra 184 ulike land i verden står bak. Ifølge forskerne setter menneskelige miljøpåvirkninger hele vår fremtid i fare, skriver forskerne i oppropet som ble publisert i vitenskapstidsskriftet BioScience.

Bevisene er ifølge forskerne udiskutable: Menneskenes nåværende og fremtidige helse og velvære er i alvorlig fare på grunn av klimaendringer, avskoging, tap av tilgang til ferskvann, masseutryddelse av arter og menneskelig befolkningsvekst.

Bare ett stort problem er løst på 25 år

Forskerne mener vi de siste 25 årene bare har lykkes med å løse ett stort problem; å stabilisere ozonlaget. Bortsett fra det har vi i samme periode skadet miljøet og naturen i større fart en noensinne.

I oppropet legges det frem en rekke nedslående grafer som viser at jordens ferskvannsressurser stuper, og at det samme skjer både med verdens dyrearter og populasjonen for mange arter. Samtidig er enorme områder med skog forsvunnet og antall fisk i havet er likeså på rask ved nedover. Mengden av «døde soner» i havet og store sjøer øker også – det vil si områder hvor oksygennivået er så lavt på grunn av forurensning at det ikke er noe liv der.

Selv om bildet er dystert, er det ifølge forskerne fortsatt håp hvis vi øyeblikkelig tar de nødvendige skritt: Stoppe befolkningsveksten, redusere CO2-utslipp, øke farten i utvikling og utbygging av fornybar energi, beskytte dyre- og plantelivets leveområder, gjenopprette ødelagte økosystemer, stoppe skograsering, begrense forurensning og sist men ikke minst revurdere vårt økonomiske system som i dag er basert på evig vekst.(Vilkår)

Kompromissløs hurtigmat
Noen ganger må det gå fort. Denne vegetarmiddagen ofrer ikke smaken på tempoets alter.
00:42
Publisert: