Menneskelig påvirkning på jordens naturressurser er nå så omfattende at den truer det biologiske mangfoldet i verden. Inkludert oss selv.

Den alarmerende trenden for det biologiske mangfoldet (biodiversitet) er en trussel både for verdensøkonomien, matvaresikkerhet, vannforsyning og menneskenes levebrød, velvære og livskvalitet verden over, ifølge den ferske rapporten fra IPBES ( the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), som er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ opprettet i 2012. Rapporten ble forrige uke omtalt i blant annet The Guardian og National Geographic.

- Biologisk mangfold og naturens bidrag til menneskene (såkalte økosystemtjenester, red.anm.) høres for mange av oss akademisk ut og langt unna våre daglige liv. Ingenting er lenger unna sannheten – de er selve grunnlaget for både maten vår, rent vann og energi. De er rett i hjertet ikke bare av vår overlevelse, men av våre kulturer, identiteter og livsnytelse. De beste tilgjengelige bevis, samlet av verdens ledende eksperter, viser oss nå en entydig konklusjon: Vi må handle for å stoppe, og reversere, den ikke bærekraftige utnyttelsen av naturen - eller risikere ikke bare fremtiden vi ønsker, men til og med de livene vi for øyeblikket lever. Heldigvis, vet vi også hvordan vi skal beskytte og delvis gjenopprette våre vitale naturressurser, sier styreleder sir Robert Watson i IPBES i organisasjonens forord til rapporten.

Forskerne har hver for seg tatt for seg de fire regionene Amerika, Afrika, Asia-Stillehavet og Europa- Sentral-Asia.

- Vil kollapse

Rapporten skal være en av de mest omfattende om biologisk mangfold på flere tiår, og de 550 forskerne bak rapporten har gjennom tre års arbeid gått gjennom over 10.000 vitenskapelige studier som grunnlag for sine konklusjoner.

Ekspertene advarer blant annet om at fiskebestandene i Stillehavet utenfor Asia og østre del av Det indiske hav vil være utfisket innen 30 år. Innen utgangen av dette århundret vil halvparten av Afrikas fugler og pattedyr være utryddet. Heller ikke i Europa er det gode nyheter å melde. Europa og Sentral-Asia bruker nå mer fornybare naturressurser enn regionen produserer.

Ekspertene sier ifølge The Guardian at utviklingen er like farlig som klimaendringene, og at det biologiske mangfoldet på jorden rett og slett vil kollapse om menneskene fortsetter slik vi har gjort til nå. Nesten 130 land står bak rapporten.

-Dette er skremmende. Artsmangfoldet er ekstremt viktig for menneskeheten. Det biologiske mangfoldet er det som holder planeten i live og er kilden til nåtiden og fremtiden, sier Erik Solheim, direktør i FNs miljøprogram, ifølge EurekAlert.(Vilkår)

Tørker denne torvmyren opp, får verden alvorlige problemer
Langt inne i Kongos jungel fant to forskere en gigantisk torvmyr som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer.
04:46
Publisert: