Mer gift i villaks enn i oppdrettslaks

Det er dobbelt så mye av miljøgiftene dioksiner og PCB i villaks som i oppdrettslaks. Det viser en omfattende studie fra Nifes, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Publisert: Oppdatert:

Seniorforsker Anne-Katrine Lundebye ved Nifes slår i en omfattende studie fast at villaksen inneholder betydelig mer miljøgifter enn oppdrettslaksen.
Seniorforsker Anne-Katrine Lundebye ved Nifes slår i en omfattende studie fast at villaksen inneholder betydelig mer miljøgifter enn oppdrettslaksen. (Foto: Eivind Senneset)