– Det som skjer er at verden blir varmere og når det er varmere er det større sannsynlighet for brann, sier Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved Cicero senter for klimaforskning. 

Han kaller det den enkle forklaringen på de mange brannene verden har opplevd så langt i 2017. 

I delstaten California hanskes brannvesenet med hele 17 skogbranner søndag, ifølge NTB. Los Angeles er samme dag på sitt varmeste siden 1886.

En stor brann i  Cache Creek i British Colombia tidlig lørdag morgen. 
En stor brann i  Cache Creek i British Colombia tidlig lørdag morgen.  (Foto: Darryl Dyck/AP/NTB Scanpix)

I British Colombia i Canada er 3000 evakuert fra branner og det er erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. En skogbrann i Portugal tok livet av 64 mennesker i juni. 

Hittil i år har det vært 168 skogbranner i Norge, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I fjor var det totalt 340.

Klimaforsker Bjørn H. Samset
Klimaforsker Bjørn H. Samset (Foto: Linda Helen Næsfeldt)

– Det er ganske tydelig for forskerne at global oppvarming gjør at vi forventer flere skogbranner, sier Samset. Han understreker samtidig at det er vanskelig å si om enkeltbranner hadde hendt eller ikke avhengig av global oppvarming. 

Imidlertid tyder mye på at slike branner blir vanligere. Verden blir varmere, snøen kommer senere og smelter tidligere, forklarer Samset. Forholdene ligger også til rette i større grad når det blir varmere og tørrere. I tillegg kan oppblomstring av skadedyr gjør at trær tørker ut enda mer, ifølge Samset. 

Usikker økning

– Det er klart at en fortsatt utvikling av global oppvarming vil øke risikoen for store og alvorlige skogbranner, og kanskje også hyppigheten av branner i områder man forventer at blir tørrere, sier seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero.

– En skogbrann har veldig store både økonomiske og sosiale konsekvenser. Folk mister boligene sine, det påvirker helse og det blir store økonomiske ødeleggelser. Det er ekstreme hendelser som påvirker oss i stor grad, sier hun. 

Det er vanskelig å si hvor stor økningen vil bli, mener Samset og Lund, ettersom mange forhold spiller inn når det gjelder skogbranner. Begge sier samtidig at risikoen blir større på grunn av global oppvarming. 

– Kan det bli vanlig med de dramatiske brannene vi har sett i for eksempel Portugal? 

En brann i Portugal tok i juni livet av 64 mennesker. Her står Anabela Silva foran sitt hus etter brannen i Pedrógão Grande-
En brann i Portugal tok i juni livet av 64 mennesker. Her står Anabela Silva foran sitt hus etter brannen i Pedrógão Grande- (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/NTB Scanpix)

– Det er vanskelig å si hvor mye mer det blir. På lokalt plan spiller mange ting inn. Men hvis man ikke tar den økende trenden på alvor kan man se flere store og dramatiske branner, sier Samset. 

Viser konsekvensen av Paris-bruddet

USAs president Donald Trump skapte oppstyr da han sa at USA ikke lenger vil være med på Parisavtalen, klimapakten som nesten samtlige land i verden støtter. Lund og Samset peker på økende fare for skogbrann som et konkret eksempel på konsekvensen av å gå bort fra avtalen. 

– Ved å bestemme at markedet for fossile brensler er viktigere enn klimaendringer, sier Trump at han godtar konsekvensene, sier Samset og peker på følgende eksempler:

  • Flere skogbranner
  • Havnivåstigning
  • Migrasjon av sykdommer

Ifølge Lund er økende skogbranner noe amerikanerne allerede får merke. 

– USA er også et av de landene hvor det har vært en viss økning av skogbranner og som allerede føler den effekten på kroppen. (Vilkår)

Hvem skulle trodd at 2017 ville bli Ikea-posens store år
Den ble designet at et svensk søskenpar for 30 år siden. Nå tar den helt av.
01:26
Publisert: