Australia brenner, og mot dette bakteppet publiseres den årlige risikorapporten i forbindelse med økonomi- og politikktoppmøtet i Davos – Global Risk Report 2020.

Over 750 globale eksperter og beslutningstagere peker nå for første gang på fem miljøtrusler som de aller største risikofaktorene for kloden de neste ti årene.

Dette er ifølge ekspertene de fem største globale truslene:

1. Ekstremvær som påfører store skader på eiendom og infrastruktur, og tap av menneskeliv.

2. Mislykket begrensning av og tilpasning til klimaendringer fra myndigheter og næringsliv.

3. Menneskeskapte miljøødeleggelser og katastrofer, inkludert miljøkriminalitet, oljeutslipp og radioaktiv forurensning.

4. Store tap av biodiversitet og kollaps i økosystemer både på land og i vann, med irreversible konsekvenser for miljøet, som resulterer i utarming av ressurser både for menneskeheten og næringslivet.

5. Store naturkatastrofer som jordskjelv, tsunamier, vulkanutbrudd og geomagnetiske stormer.

Økt fare for konfrontasjoner

Risikorapporten er lite lystig lesning. I tillegg til miljøkatastrofer, og delvis på grunn av disse, regner ekspertene og beslutningstagerne med at konfliktnivået i verden kan øke.

Polarisering og økt økonomisk ulikhet gjør at 78 prosent av disse venter at «økonomiske konfrontasjoner» og «innenlands politisk polarisering» vil øke i 2020.

Rapporten maner næringsliv og politikere til å handle raskt for å adressere de mest presserende økonomiske, miljømessige og teknologiske utfordringene.

Davos-direktør Børge Brende.
Davos-direktør Børge Brende. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Det politiske landskapet er polarisert, havnivåene stiger og klimaet brenner. Dette er året da verdens ledere må jobbe med alle sektorer i samfunnet for å reparere og gjenoppbygge systemene for samarbeid, ikke bare for kortsiktige gevinster, men for å håndtere de dype og underliggende risikoene, sier Børge Brende, president for World Economic Forum i en melding i forbindelse med at rapporten slippes onsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.