Klimatiltak både hjemme og ute

Publisert: Oppdatert:

Det er  naturlig at norske kvotekjøp og andre bevilgninger til klimatiltak (som skogsatsingen) sees i sammenheng, selv om det føres under forskjellige kapitler i statsregnskapet, snarere enn at kvotekjøp kobles opp mot klimatiltak i Norge, sier forfatteren. Foto:
Det er naturlig at norske kvotekjøp og andre bevilgninger til klimatiltak (som skogsatsingen) sees i sammenheng, selv om det føres under forskjellige kapitler i statsregnskapet, snarere enn at kvotekjøp kobles opp mot klimatiltak i Norge, sier forfatteren. Foto: (Foto: Christopher Olssøn)