Helge Løvskar sitter på en isblokk under isen og teller sekunder. Fridykking under isen krever ro og total kontroll.
Helge Løvskar sitter på en isblokk under isen og teller sekunder. Fridykking under isen krever ro og total kontroll. (Foto: Aleksander Nordahl)
Magnus Fuglerud trener i Lutvann i Østmarka. Oslos gamle drikkevannskilde er en av de klareste vannene i Norge hvor det fortsatt er et rikt fiske- og dyreliv.
Magnus Fuglerud trener i Lutvann i Østmarka. Oslos gamle drikkevannskilde er en av de klareste vannene i Norge hvor det fortsatt er et rikt fiske- og dyreliv. (Foto: Aleksander Nordahl)
Undervannsjakt i Saltstraumen. Jan Roald Wullf Treni drar fangsten sin til båten. Torsk opp mot 35 kg er skutt med spyd i verdens sterkeste tidevannstrøm.
Undervannsjakt i Saltstraumen. Jan Roald Wullf Treni drar fangsten sin til båten. Torsk opp mot 35 kg er skutt med spyd i verdens sterkeste tidevannstrøm. (Foto: Aleksander Nordahl)
Roy Kristiansen på vei opp mot overflaten i en iskald Sognefjord på vinterstid.
Roy Kristiansen på vei opp mot overflaten i en iskald Sognefjord på vinterstid. (Foto: Aleksander Nordahl)
Lys som treffer overflaten skaper helt spesielle forhold for fotografering.
Lys som treffer overflaten skaper helt spesielle forhold for fotografering. (Foto: Aleksander Nordahl)
Et ras i 1908 demmet opp endel av Norangsdalen og skapte Lyngstøylsvatnet. Stian Kavli svømmer blant restene av gamle gårder og støler.
Et ras i 1908 demmet opp endel av Norangsdalen og skapte Lyngstøylsvatnet. Stian Kavli svømmer blant restene av gamle gårder og støler. (Foto: Aleksander Nordahl)
Christine Bendiksen jakter gyteklar stortorsk som trekker inn i de iskalde vestlandsfjordene vinterstid og selv jakter småsei.
Christine Bendiksen jakter gyteklar stortorsk som trekker inn i de iskalde vestlandsfjordene vinterstid og selv jakter småsei. (Foto: Aleksander Nordahl)
Michael Byø med en nyskutt monstertorsk i Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannstrøm.
Michael Byø med en nyskutt monstertorsk i Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannstrøm. (Foto: Aleksander Nordahl)
Fridykkerinstruktør Arve Gravningen ser opp mot lyset som treffer bølgene. Noen ganger føles det som å sveve i en verden med nordlys.
Fridykkerinstruktør Arve Gravningen ser opp mot lyset som treffer bølgene. Noen ganger føles det som å sveve i en verden med nordlys. (Foto: Aleksander Nordahl)
Fridykker Magnus Fuglerud blåser bobler opp mot overflaten og sola som skaper en magisk stemning.
Fridykker Magnus Fuglerud blåser bobler opp mot overflaten og sola som skaper en magisk stemning. (Foto: Aleksander Nordahl)
Simen Wilberg dykker ned i en fisketurbin på Vestlandet i håp om å finne en større fisk på jakt.
Simen Wilberg dykker ned i en fisketurbin på Vestlandet i håp om å finne en større fisk på jakt. (Foto: Aleksander Nordahl)
Ørjan Dyrnes fridykker gjennom en kløft i farvannet utenfor Kristiansund.
Ørjan Dyrnes fridykker gjennom en kløft i farvannet utenfor Kristiansund. (Foto: Aleksander Nordahl)
Svein Hyttebakk og Ørjan Dyrnes er på vei opp mot overflaten etter å ha dykket på et vrak utenfor Ålesund.
Svein Hyttebakk og Ørjan Dyrnes er på vei opp mot overflaten etter å ha dykket på et vrak utenfor Ålesund. (Foto: Aleksander Nordahl)