I tillegg til at det finnes plast og strandsøppel på de fleste strender rundt Svalbard ble det også funnet plast på dyphavet mellom Grønland og Svalbard, melder NRK. Det ble det også i sjøen og på bunnen i Barentshavet.

Ifølge forskerne ved instituttet dreier det seg om rundt 194 søppelobjekter per km². Den samlede vekten anslås til å være 79.000 tonn, hvorav det meste er plast.

Brytes ikke ned

– Det er de små partiklene, mindre enn én millimeter, som bekymrer oss mest. Forskerne vet veldig lite hva plastbiter gjør med fugler og dyr, sier Ingeborg Hallanger til statskanalen.

Hun viser til at plast ikke brytes ned i naturen, men fragmenteres til mikroplast. Dette er plastbiter på mindre enn 5 millimeter.

Mikroplast finnes i produkter som tannkrem, hudkrem, sminke og andre hygieneartikler, men også syntetiske tekstiler frigir store mengder mikroplast når de vaskes. Disse partiklene fanges ofte ikke opp i kloakkrenseanlegg, og ender i havene.(Vilkår)

Er dette plastikkposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert: