I den nye Fremmedartslista, som ble lagt frem 5. juni, har Artsdatabanken risikovurdert over 1500 fremmede arter – alt fra pattedyr og insekter til sopp og karplanter. Der har de avdekket at 75 typer karplanter utgjør en svært høy økologisk risiko, og mange av disse plantene lever i skjul i norske hager. Et problem er at de av og til blir spredt med hjelp av godtroende hagevoktere.

– Forvilling fra hager er en vesentlig spredningsvei for fremmede arter. Noen hageplanter får hjelp av mennesker til å komme seg over hagegjerdet, såkalte hageutkast. Det er mange som ikke er bevisst at de ufrivillig er med på å spre slike arter, opplyser prosjektleder Lisbeth Gederaas for fremmede arter i Artsdatabanken til NTB.

Gederaas og hennes kolleger anmoder norske hageeiere om å være spesielt vaktsomme nå på sommeren. Det er nå de fremmende artene stort sett har spredning.

Spres seg også med vinden

Et annet problem er at noen av risikoplantene er kapable til å rømme for egen maskin

Den andre typen spredning er det Artsdatabanken kaller hagerømlinger. Dette er planter som selv er i stand til å spre seg til nye områder. De sprer seg helst via frø, frukter eller sporer som spres med vind, og via dyr.

– Vi har flere eksempler på at disse artene fortrenger andre arter og kan endre tilstanden i norsk natur, sier Gederaas.

Informasjon som Artsdatabanken har samlet inn, viser at om lag halvparten av de fremmede artene i Norge sprer seg gjennom hageutkast eller rømming.

– Opp til myndighetene å treffe tiltak

Blant plantene som er vurdert til å ha «svært høy risiko», finner du blant annet kanadagullris, rognspirea, krypfredløs, fagerfredløs, rynkerose, spansk kjørvel, praktmarikåpe, hybridbarlind, skogskjegg og gyvel. Gederaas opplyser at noen ganger skjer det at disse plantene ikke havner på komposthauger eller søppelfyllinger, men snarere i vei- og skogkanter.

– Vi har flere eksempler på at fremmede arter fortrenger andre arter. Det er opp til relevante myndigheter å avgjøre om det skal gjøres tiltak, Vi legger kun frem kunnskapsgrunnlaget og hvilken økologisk risiko plantene utgjør, sier Gederaas.

Det er Miljødirektoratet som fører tilsyn med etterlevelsen av forskriften om fremmede organismer. Forskriften inneholder en liste over fremmede arter det er forbudt å innføre, sette ut og omsette.(Vilkår)

Woodstock-festivalen graves opp
I Bethel, New York, graver arkeologer opp festivalområdet der den myteomspunne festivalen Woodstock ble arrangert i 1969.
00:46
Publisert: