Atomkraftverket i Fukushima havarerte under jordskjelvet og den påfølgende tsunamien på østkysten av Japan i mars 2011.

I november ifjor meldte japanske myndigheter at det nesten har doblet anslaget for kostnadene etter ulykken, til over 1500 milliarder kroner.

Nå viser ny forskning at radioaktiv forurensning fra utslippet lagres i sand og brakkvann under sandstrender som ligger rundt 100 kilometer fra atomkraftverket, hvoretter den radioaktive forurensningen langsomt vaskes ut i havet, skriver den amerikanske forskningsinstitusjonen Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i en pressemelding.

Forskere fra WHOI og Universitetet i Kanazawa i Japan boret opptil to meter lange rør ned i sanden og pumpet opp grunnvann, og analyserte det for innholdet av den strålingsfarlige isotopen cesium-137. Prøvene viste at det radioaktive materialet akkumulerer seg i sand og brakkvann, og at cesiumnivåene var opptil ti ganger høyere enn nivåene som er målt i havet ved atomkraftverket.

Forskningsresultatet er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vaskes sakte ut i havet igjen

- Ingen forventet at de høyeste nivåene av cesium i havvann i dag ikke ville bli funnet i havnen ved atomkraftverket i Fukushima, men i brakkvannet under sandstrender mange kilometer unna, sier forsker Virginie Sanial fra WHOI i pressemeldingen.

Analysene fra strandprøvene viste i tillegg til cesium-137, som kan stamme både fra atomkraftverket og kjernefysiske tester på 50- og 60-tallet, også cesium-134 som bare kan stamme fra Fukushima-ulykken.

Forskerne har også gjennomført forsøk som viser at cesium-137 kleber seg til sandkorn, men mister evnen til å feste seg når det blir oversprøytet med saltvann, slik at det sakte vaskes ut i havet igjen.

Forskerne ser ingen umiddelbar fare for folkehelsen ved disse funnene, men skriver i pressemeldingen at resultatene bør tas i betraktning ved overvåkningen av kystnære atomkraftverk og mulige scenarier om fremtidige ulykker. Cirka halvparten av verdens 440 operative atomreaktorer i verden ligger ved kysten.(Vilkår)

Her rister Tokyo
Jordskjelvet fredag ble målt til 7,9 på Richters skala, og forårsaket en én meter høy tsunami som traff nordøst i Japan. Rystelsen kunne kjennes helt til hovedstaden.
01:06
Publisert: