Hydro: Ingen indikasjoner på miljøskade etter utslipp i Brasil

Hydro mener det ikke var utslippet fra selskapets Alunorte-anlegg som forurenset drikkevannet i delstaten Pará i Brasil, men setter likevel i verk tiltak.

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg sier selskapet ikke har noen indikasjoner på at utslipp av regnvann fra Alunorte-anlegget har hatt negativ effekt på miljøet Foto: Elin Høyland
Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg sier selskapet ikke har noen indikasjoner på at utslipp av regnvann fra Alunorte-anlegget har hatt negativ effekt på miljøet Foto: Elin Høyland
Publisert 12. March 2018, kl. 13.32Oppdatert 12. March 2018, kl. 13.32