Venstres Abid Raja tror ja eller nei til jernbanestasjonen nordvest i Bærum avgjøres i 2018. Den energi- og utslippsnøytrale Avtjerna-byen han drømmer om kan det ifølge Raja ta 10–15 år å få på plass.

1 Hvorfor er en slik grønn «plussby» så viktig?

– Regionen vokser. Det er ingenting på stedet i dag, slik at en ny by kan planlegges fra bunnen for 30.000 innbyggere, med de beste løsningene for miljø og energi. Norge kan lage en by som blir en pionér for verden.

2 Vil folk bo et slikt sted?

– Når det blir 20 minutter til Nationaltheatret og 200 meter til skiløyper i Oslo-regionens mest snøsikre område, er jeg skråsikker på det.

3 Hvem trengs på laget for å få dette til?

– Alle som tenner på ideen om en klimanøytral by. Folk som synes det er kult, gründere, Statoil, Kværner, alle som er interessert i å skape et utstillingsvindu.

4 Politikerne – hva må de bidra med?

– Staten bidrar allerede med enorme beløp til energisparing gjennom Enova. Det mangler ikke midler, her gjelder det å ikke være gjerrig.

5 Men spiller du ikke kortene rett i fanget på eiendomsselskaper og mulige utbyggere som allerede har kjøpt store arealer i området opp på spekulasjon?

– Det er ikke min oppgave å støtte utbyggere eller å la være. Kommer de opp med et tradisjonelt blokk-sted, finner vi andre å samarbeide med. Men potensielle utbyggere har alt kommet opp med skisser og planer for en by som kan levere mer energi enn den bruker, med nye løsninger for avløp. Flere forslag vil komme.(Vilkår)