Samlet mengde av elektronisk avfall (EE-avfall) i verden i år vil ifølge anslag overstige 65 millioner tonn

Det tilsvarer vekten av 200 Empire State Buildings, eller i mengde at samme gigantbygning kan fylles 100 ganger med utrangerte kjøleskap, tv-er, smarttelefoner, pc-er, elektroniske leker med videre.

I Norge ble det i fjor ifølge Miljøstatus rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på 146148 tonn, tilsvarende 27,8 kg per person. Snittet per person i EU er 17 kg, USA 29 kg og for hele verden ni kg.

Nå ønsker politikerne i Europaparlamentet å innføre tiltak for å redusere det elektroniske avfallet ved å «sikre at forbrukerne kan dra fordel av høykvalitetsprodukter som kan repareres og oppgraderes», skriver Europaparlamentet i en pressemelding.

Når elektroniske produkter plutselig slutter å fungere rett etter at garantitiden er utløpt, så er ikke det nødvendigvis en tilfeldighet. Det kan være snakk om det Europaparlamentet kaller «planlagt foreldelse», som betyr at produsentene ikke har interesse av å lage produkter som varer lenger enn høyst nødvendig.

Ønsker å reparere

77 prosent av innbyggerne i EU ønsker heller å reparere produktene sine fremfor å kjøpe nye, heter det i pressemeldingen. I dag er imidlertid reparering som regel alltid dyrere.

En betenkning fra De grønnes parlamentsmedlem Pascal Durand fra Frankrike om å gjøre noe med EE-avfall-problematikken ble derfor vedtatt med overveldende flertall forrige uke. 662 stemte for, 32 imot og to stemte blankt. 

– Vi må gjøre det mulig å reparere alle produkter på markedet. Vi må sikre at batterier ikke lenger limes inn i et produkt, men skrus inn, så vi ikke trenger å kaste en telefon når batteriet dør. Vi skal sørge for at forbrukerne er klar over hvor lenge produktene holder, og hvordan de kan repareres, sier Durand.

Anbefalingene:

EU-parlamentets anbefalinger inkluderer:(Vilkår)

– Robuste kvalitetsprodukter som lett kan repareres: Det skal innføres «minimum motstandskriterier» fra designstadiet for alle produktkategorier

– Hvis en reparasjon tar lengre tid enn en måned, bør garantien forlenges så den sammenfaller med reparasjonstiden

– Medlemslandene bør stimulere til produksjon av holdbare produkter, som kan repareres, og som fremmer reparasjoner og salg av gjenbruksprodukter – dette kan bidra til å skape arbeidsplasser og redusere mengden avfall

– Forbrukere bør ha mulighet til å henvende seg til en uavhengig reparatør: tekniske, sikkerhetsmessige eller software-løsninger som kun kan repareres av bestemte virksomheter eller aktører bør motarbeides

– Viktige komponenter, som batterier og LED-komponenter, bør ikke festes i produktene unntatt av sikkerhetsmessige årsaker

– Reservedeler som er uunnværlige for produktenes funksjonsevne og sikkerhet bør stilles til rådighet «til en pris som tilsvarer produktets art og levetid»

– En definisjon på EU-nivå av «planlagt foreldelse» og et system som kan teste og oppspore «innebygget foreldelse» bør innføres sammen med «passende avskrekkende foranstaltninger for produsenter»

Har Kim (32) kommet i bedre form av elsykling?
Episode 2: Påmelding. DN følger Kim Finseth (32) gjennom ett år mens han trener seg opp til Birkebeinerrittet 2017 - på elsykkel.
05:13
Publisert:
Elsykkel vs landeveissykkel: Slik gikk det i motbakkerittet
Vi lot to medlemmer av Holmenkollen Cykleklubb konkurrere om hvem som kom først til Tryvann. En på elsykkel og den andre på landeveissykkel. Se hvordan det gikk.
02:02
Publisert: