Det er en av konklusjonene i en rapport som ble presentert mandag av det internasjonale Naturpanelet IPBES. Landene i IPBES er samlet til møte i Medellin i Colombia.

Så mange som 3,2 milliarder mennesker er negativt påvirket av forringelse av landområder som følge av menneskelig aktivitet, anslår forskerne og ekspertene som har utarbeidet rapporten.

Eksempler på slik forringelse er forørkning, jorderosjon, avskoging, nedbygging av jordbruksområder og forurensing av matjord.

IPBES anslår at minst 50 millioner mennesker vil bli nødt til å forlate hjemmene sine innen 2050 på grunn av forringelse av landområder og klimaendringer – selv om omfattende tiltak iverksettes for å bekjempe miljøproblemene.

Starten av ny masseutryddelse - menneskeskapt

Hvis ingenting gjøres, kan antallet bli 700 millioner. Et av de største konkrete problemene et at den globale oppvarmingen kan føre til omfattende tørke, forørkning og vanskeligere forhold for jordbruk i store områder.

IPBES mener jorda befinner seg ved starten av en ny masseutryddelse av arter.

Tidligere i jordas historie kjenner man til fem slike utryddelser, som ble utløst av naturlige årsaker. Den mest kjente tok knekken på dinosaurene for 66 millioner år siden.

Masseutryddelsen vi står overfor nå, er menneskeskapt, understreket IPBES' leder Bob Watsen i et intervju med NTB i fjor.(Vilkår)

Slik oppleves et snøskred
Skumle skredforhold over det meste av landet. Unngå dette.
01:23
Publisert: